Klub absolventů
mentorských kurzů

20 hodin

Cílem setkávání je společné učení a trénink. V každém setkání bude prostor se učit z vlastní reflektované zkušenosti, ze zkušeností kolegů, nasbírat nové podněty k posunu a také prakticky trénovat v mentorských rozhovorech.

Klub je určen pro absolventy JOBího nebo jiného mentorského kurzu v minimálním rozsahu 80 hodin. Vítáni jsou i externí, interní mentoři i absolventi kurzu, kteří aktuálně nemají mentorskou praxi.

Termíny konání: říjen 2023květen 2023

Rozsah: akreditovaných 20 hodin (2 x 6 hodin naživo, 2 x 4 hodiny online) + 2 x 2 hodiny dobrovolného online setkání

Setkání v rámci klubu jsou akreditovaná.

Místo konání: sídlo JOB – spolek pro inovace, Pražská třída 1/46, Hradec Králové / online ZOOM

Cena: 5 400 Kč 

Lektorky: Mgr. Barbara Pospíšilová, Mgr. Pavlína Seidlerová

Kontaktní osoba pro bližší informace: Mgr. Barbara Pospíšilová, b.pospisilova@jobvzdelavani.cz

Jak budou setkání vypadat?

1. blok: 13:00 – 14:30 – Vyčistit hlavu a srdce: Víc hlav víc ví
Rozmanitými způsoby budeme nahlížet na zkušenosti, které jsme nabyli v mentorských setkáních nebo domácích trénincích, a učit se tak ze své zkušenosti a zkušeností kolegů.

2. blok: 14:45 – 16:15 – Něco nového se naučit: Nové úhly pohledu
Budeme pracovat s různými koncepty a snažit se více rozumět tomu, co se v procesu mentorského setkání a komunikace odehrává, rozšiřovat a prohlubovat tak své dovednosti mentora.

3. blok: 16:30 – 18:00 – Trénink dělá mistra: Těžko na cvičišti...
Poslední bod naváže na nově získané znalosti praktickými cvičeními a tréninky. Nebude chybět reflexe setkání a zadání tréninku do dalšího setkání.

Zajímá vás více?

Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz.