Mentorské kurzy a výcviky

Otevíráme dveře pro mentory

Mentorský kurz I. - podzim 2024
Mentorský kurz II - podzim 2024

Bližší info a přihláška:
Mentorský kurz I. - podzim 2024
Mentorský kurz II. - právě probíhá

Mentorský výcvik I. - podzim 2024
Mentorský výcvik II. - podzim 2024

Informace o kurzu a výcviku:

Mentorský kurz/výcvik je určen nejen pro ty, kdo se chtějí stát mentory, ale i pro všechny, kdo chtějí posilovat znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje potřebné k podpoře profesního rozvoje svého i svých kolegů pedagogů s cílem zvyšovat kvalitu výuky, pro všechny, kdo chtějí zlepšit svou komunikaci v práci i 
v rodině.

Mentorský kurzMentorský výcvik se liší v počtu hodin věnovaným tréninku mentorských dovedností.
Obsah kurz je stejný.

Mentorský výcvik
Jedná se o 5 setkání po 12 hodinách (1,5 dne).

Mentorský kurz
Jedná se o 5 vzdělávacích dnů po 8 hodinách.

Součástí výcviku i kurzu je také plnění „domácích tréninků”,
ve kterých se procvičují dovednosti probírané v kurzu.

Kurz i výcvik jsou akreditovány.

Mentorské kurzy a výcviky je možné hradit z Operačního programu JAK.

Doporučujeme:

 • budoucím interním i externím mentorům,
 • učitelům,
 • třídním učitelům,
 • uvádějícím učitelům,
 • fakultním učitelům,
 • vedoucím pracovníkům,
 • vedení oborových komisí,
 • lektorům,
 • metodikům,
 • průvodcům na školách apod.

Mentorský kurz/výcvik I.

Co budeme v kurzu I. trénovat:

 • vytvářet bezpečné prostředí pro komunikaci,
 • vést strukturovaný rozhovor, ve kterém se doberete k cíli,
 • stanovovat reálné cíle a způsoby reflexe,
 • klást účinné otevřené otázky, které nejsou ohrožující a pomáhají řešit situaci,
 • analyzovat učební (či jinou) situaci a identifikovat její potenciál,
 • dávat rozvojovou zpětnou vazbu, která pomůže ostatním růst,
 • zvládnout vedení rozhovorů na obtížná témata,
 • aktivně vytvářet prostor pro profesní sdílení.

 

Mentorské výcviky I. a II. v Praze probíhají ve spolupráci se Základní školou Kunratice.

Mentorské kurzy I. a II. v Brně připravujeme ve spolupráci
s Cyrilometodějským gymnáziem a střední odbornou školou pedagogickou Brno.

Mentorský kurz/výcvik II.

Co nás čeká:

 • trénink, trénink a zase trénink kladení výtěžných otázek,
 • techniky aktivního naslouchání, dávání popisné zpětné vazby,
 • reflektování mentorských zkušeností z domácího tréninku,
 • mentorování obtížného klienta,
 • hranice mezi vedením a řízením,
 • skupinový mentoring,
 • seznámení s prvky školní kultury a tipy na její posun,
 • trénink vzorců chování, které zasahují do (nejen) mentorských vztahů,
 • společné učení, sdílení zkušeností, podporu profesního růstu.

Do pokročilého kurzu/výcviku je po domluvě možné vstoupit i bez absolvování Mentorského kurzu I. Podmínkou je absolvování obdobného kurzu ve stejném rozsahu (min. 40 hodin) u jiné organizace.

Absolventům Mentorského kurzu/výcviku II. nabízíme možnost splnění mentorské zkoušky a také další příležitost pokračovat v rozvoji svých komunikačních a mentorských dovedností v Klubu absolventů mentorských kurzů

Více informací: b.pospisilova@jobvzdelavani.cz

Zajímá vás více?
Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz.