Kurzy třídního managementu

5 výukových dní, nebo letní škola + 2 dny v průběhu školního roku

Kurzy třídního managementu se zaměřují na posilování schopnosti učitele organizovat třídní prostředí pro žáky i pro sebe efektivně, smysluplně a bez vyčerpání zbytečné energie. Učitelé zde budou mít prostor zažít a vyzkoušet řadu strategií třídního managementu a poté diskutovat a reflektovat svůj prožitek a jejich užitek. Cílem těchto strategií je získat více času pro samotné učení a vytvořit příležitost pro žáky rozvíjet se ve své sebeorganizaci.

Termíny konání: čtrvtek 29. února, pátek 1. března,
čtvrtek 4. dubna, pátek 5. dubna,
úterý 30. dubna 2024

Vždy od 9.00 hodin do 17.00 hodin.

Místo konání: Úřad městské části Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, Praha-Kunratice

Letní škola – pobytová část: pondělí 19. – středa 21. srpna 2024
Místo pobytu: Hotel Rýzmburk, Žernov – Rýzmburk 5

Další výukové dny: čtvrtek 3. října a úterý 5. listopadu 2024,
vždy od 9.00 hodin do 17.00 hodin

Místo výukových dnů: Sídlo JOB, Pražská třída 1/46,
Hradec Králové

Rozsah: 40 hodin (5 vzdělávacích dnů po osmi hodinách)
Kurz je akreditovaný a je možné ho hradit z Operačního programu JAK.

Kurz je určen pro učitele ZŠ a SŠ.
Obsah kurzu není koncipován pouze pro třídní učitele, naopak více než dvě třetiny náplně kurzu tvoří témata a strategie, které mohou využívat učitelé v běžné výuce.

Kontaktní osoba pro náplň kurzu: Barbara Pospíšilová, b.pospisilova@jobvzdelavani.cz, tel.: 777 654 967

Kdyby veškerá práce učitele byl tento sendvič, třídní management by byl toustový chléb. Chutná náplň by pak byla samotná výuka, vzdělávací obsah, vztahy s žáky a podobně. Chléb sám o sobě netvoří chutný sendvič, ale bez něj by to byla jen nevzhledná hromádka na talíři.

Rozložení náplně kurzu

Třídní management I.

Základní kurz

Na kurzu se budeme věnovat mimo jiné těmto tématům:

  • Třídní rutiny a jejich zavádění, posilování pozitivního chování, ztišování, pozdní příchody, organizace skupinové práce, pravidla a hranice, komunikace ve třídě aj.
  • Magický první týden” neboli čím připravenější přijde učitel v září, tím více času ušetří v průběhu roku.
  • Delegovat, delegovat a delegovat, neboť „Pokud jsi po hodině unavenější než tvoji žáci, je zde
    prostor pro změnu.” (D. William)
  • Organizace prostoru, který podporuje dosažení učebních cílů.
  • Když strategie třídního managementu nefungují aneb jak řešit, když žák nereaguje na způsob, jakým třídu nyní vedu.
  • Učitelské vychytávky, které nám umožňují zvládnout organizaci v učitelské práci snadněji.

Třídní management II.

Navazující kurz

Tento kurz pro vás připravujeme na jaro 2025.

Zajímá vás více?

Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz.