Interní tým 

Působil v základním školství jako učitel a ředitel. V současné době pracuje jako lektor, mentor a průvodce škol v JOB – spolek pro inovace a jako průvodce programu Ředitel naživo. Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání (metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj).
Zdeněk Dlabolaředitel Sekce vzdělávání ve školství, jednatel JOB – spolek pro inovace, lektor a mentor
Pracuje v JOBu – spolku pro inovace ve vzdělávání jako lektorka a mentorka a současně vyučuje na katedře pedagogiky a psychologie na UHK. Má třináctiletou pedagogickou praxi jako učitelka prvního a druhého stupně. Dále tři roky působila jako učitelka pedagogiky, psychologie a vedla odborné praxe na střední pedagogické škole. Všechny roky byla zároveň třídní učitelkou. Čtvrtým rokem studuje doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na oblast třídního managementu. Je maminkou čtyř dětí.
Barbara Pospíšiloválektor a mentor
Pracovala jsem jako učitelka matematiky a zeměpisu na základní škole. Hledala jsem nové možnosti a přihlásila jsem se do kurzu „Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory“. Díky JOBu jsem začala o svojí práci přemýšlet jinak. V JOBu se věnuji finančnímu řízení. Mám ráda procházky přírodou.
Radka Havelkováfinanční řízení
Působila na gymnáziu i na obou stupních základní školy jako učitelka, zástupkyně ředitele a interní mentorka školy. Více než 20 let se zabývá konstruktivistickým pojetím výuky (nejen matematiky). Podílela se na ověřování a tvorbě učebnic Matematiky Hejného metodou pro 2. stupeň ZŠ. Od roku 2017 se věnuje formativnímu přístupu, zejména tvorbě a aktualizaci map učebního pokroku, formulaci dílčích cílů očekávaných výstupů ŠVP, kriteriálnímu hodnocení a tvorbě gradovaných úloh. Věnuje se metodě FIE a dynamickému vyšetření učebního potenciálu dětí (LPAD). Je členem interního týmu a týmu expertů-obsahových lídrů JOBu, kde také působí jako lektorka, mentorka a průvodkyně škol. V Eduzměně na Kutnohorsku je v roli průvodkyně škol a podílí se na obsahové náplni Metodického centra pro rozvoj moderních didaktických forem.
Kateřina Záhubskávedoucí centra podpory, lektor, mentor, průvodce
V JOBu pracuje jako vedoucí kanceláře. Je to človíček „za oponou“, který se stará zejména o administrativní a organizační záležitosti aneb „Service Woman“. Zároveň je maminkou dvou holčiček a pro ně by si přála právě takové učitele, přístup a celkové pojetí školství, o jaké se JOBíci snaží a šíří do světa, kde žáček je na prvním místě.
Petra Koldinskávedoucí kanceláře
S JOBem jsem navázala spolupráci v době, kdy jsem se jako maminka šestileté holčičky začla zajímat o školství a způsoby vzdělávání dětí. Těší mě mít možnost spolupodílet se na vytváření vzdělávacích akcí, v rámci kterých je šířeno dobré učení a respektující komunikace napříč obyčejnými školami. To považuji za natolik inspirující a smysluplné téma, že jsem po více jak deseti letech profesně opustila oblast firemního bankovnictví a přesunula svůj zájem právě do světa inovací ve vzdělávání. V interním týmu JOBu mám na starosti domlouvání a organizaci zakázek, komunikaci se školami, přípravu a realizaci pořádaných kurzů. Volný čas věnuji naplno svým malým dětem, miluji cestování a ráda si občas zacvičím jógu.
Markéta Jankovskákoordinátor vzdělávacích programů
Působila na základní škole jako učitelka anglického a španělského jazyka a občanské výchovy. Zapojila se mj. do projektu Univerzity HK a JOBu – Učit (se) spolu cíleného na podporu budoucích učitelů a projektu Growth Mindset zaměřeného na podporu růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení. Aktuálně působí v JOBu jako lektor, mentor a člen obsahového týmu, dále na Univerzitě Hradec Králové, kde se podílí na přípravě reflektivních seminářů pro studenty absolvující poslední ročníky učitelského studia. V MAP Jaroměřsko podporuje vyučující cizích jazyků. Ve vzdělávání považuje za důležité udržet se žáky rovnocenný vztah a vést je k odpovědnosti za vlastní jednání a učení.
Lucie Kotrčoválektor a mentor
Ve svém životě se snažím dělat věci, které mi dávají smysl, baví mě a posouvají vpřed. Věřím, že každý by měl dostat příležitost, aby mohl růst na své maximum. Mám ráda, všechny ty úspěchy, AHA momenty a pokroky, u kterých mohu být jako učitelka, vedoucí ve skautu, průvodce, lektor, mentor nebo jako maminka. A když už mi docházejí síly dobíjím baterky s tužkou a papírem v ruce nebo s partou kamarádů v přírodě.
Marie Snopkovápéče o sociální sítě, lektor a mentor
Aktuálně vyučuji francouzský jazyk a vedu divadelní ateliér na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Mám vystudované také základy společenských věd, které jsem dříve učila ve francouzštině při Evropské sekci na našem gymnáziu. Již několik let jsem fakultní učitelkou pro Pedagogickou fakultu UHK, kde jsem se v projektu „Otevíráme dveře reflektovaným praxím“ seznámila s JOBím týmem, který mě přivedl na cestu mentoringu a lektoringu. Ráda objevuji nové věci, a proto jsou pro mě nové výzvy vždy lákavou příležitostí seberozvoje a neskutečnou inspirací. Volný čas ráda trávím s rodinou a přáteli, cestováním a sněním.
Petra Zemanskáspolupráce s partnery
Momentálně vyučuje přírodovědné a společenskovědní předměty na základní škole, kde ji baví hledat nové cesty v oblasti vzdělávání. Působila více než deset let na gymnáziu a střední pedagogické škole. Zaměřuje se na to, aby výuka mířila za hodnotnými cíli, vzbudila u žáků zájem o učení a podporovala partnerské vztahy ve třídě. V JOBu pečuje o oblast propagace a spravuje webové stránky.
Nina Suchomelovápéče o propagaci a web