Mentorský kurz a výcvik I.

Baví mě učit a hledám příležitosti, jak podpořit ostatní v profesním růstu. Chci posílit své komunikační dovednosti a naučit se vést rozvojový rozhovor.

Mentorský kurz I. − podzim 2024
40 hodin

Mentorský výcvik I. − podzim 2024
56 hodin

Mentorský kurz I. − podzim 2024
40 hodin

PRO KOHO JE KURZ URČEN 

Kurz/výcvik je vhodný pro učitele všech stupňů škol a další pedagogické pracovníky. 
Mentorský kurz je určen pro všechny, kdo chtějí posilovat znalosti, dovednosti a postoje potřebné k podpoře profesního rozvoje svého i svých kolegů pedagogů s cílem zvyšovat kvalitu výuky.  
  
S ohledem na tento cíl mentoringu ve školách doporučujeme účastníkům, kteří chtějí mentoring volit jako svou další profesní cestu, předchozí absolvování některého z kurzů „Efektivní učitel“nebo jiného dlouhodobého kurzu s metodickým obsahem u jiné organizace. 

ZÁMĚR KURZU/VÝCVIKU

Záměrem kurzu/výcviku je budování dovedností spojených především s vědomým vedením rozvojového (profesního) rozhovoru a zásadních dovedností pro efektivní komunikaci. 
Získané zkušenosti ze základního mentorského kurzu/výcviku mohou být velmi užitečné zejména na těchto pozicích: uvádějící učitel, provázející/fakultní učitel, vedoucí pracovník, vedoucí oborových komisí, metodik, ale může je využít i třídní učitel, speciální pedagog, vedoucí družiny, lektor, průvodce na školách apod. 
Absolvováním kurzu/výcviku spolu s pokročilým mentorským kurzem a složením mentorské zkoušky získává učitel kvalifikaci stát se interním či externím mentorem. 

V ČEM SE LIŠÍ KURZ A VÝCVIK 

Kurz má rozsah 40 hodin v pěti kurzovních dnech. Koná se v pracovní dny. Tematicky má shodný obsah jako výcvik.

Výcvik má rozsah 56 hodin v pěti kurzovních setkáních (pátek odpoledne 4 hodiny, sobota 8 hodin). Tematicky má shodný obsah jako kurz, je v něm více prostoru pro tréninky, jejich reflexi a sdílení zkušeností

JAK KURZ/VÝCVIK PROBÍHÁ 

Kurz/výcvik je vystavěn konstruktivisticky, využívá metody aktivního učení. Získané znalosti se následně trénují v rozmanitých cvičebních situacích, které se reflektují. 

TÉMATA KURZU/VÝCVIKU 

Co budeme trénovat: 

  • vytváření bezpečného prostředí pro komunikaci,
  • vedení strukturovaného rozhovoru, ve kterém se doberete k cíli, 
  • stanovování reálného cíle a způsoby reflexe, 
  • kladení účinných otevřených otázek, které nejsou ohrožující a pomáhají řešit situaci, 
  • analyzování učební (či jiné) situace a identifikování jejího potenciálu, 
  • dávání rozvojové zpětné vazby, která pomůže ostatním růst, 
  • aktivní vytváření prostoru pro profesní sdílení. 

PLNĚNÍ KURZU/VÝCVIKU

K získání osvědčení je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech. 
Součástí kurzu/výcviku je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme konkrétní mentorské dovednosti. 

DALŠÍ INFORMACE

Kurz/výcvik je součástí komplexního výcviku pedagogických lídrů, je možné jej absolvovat i samostatně. 
Na kurz/výcvik dále navazuje Mentorský kurz II. (40 hod.) nebo Mentorský výcvik II. (56 hodin).

Lze hradit z Operačního programu JAK

LEKTOŘI KURZU/VÝCVIKU

Mgr. Kateřina Adami
Mgr. Vendula Noháčová 
Mgr. Lenka Mynářová 
Mgr. Jana Chrásková 
Mgr. Pavlína Seidlerová 

Zajímá vás více?
Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz.