Lektoři a mentoři

Působil v základním školství jako učitel a ředitel. V současné době pracuje jako lektor, mentor a průvodce škol v JOB – spolek pro inovace a jako průvodce programu Ředitel naživo. Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání (metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj).
Zdeněk Dlabolaředitel Sekce vzdělávání ve školství, jednatel JOB – spolek pro inovace, lektor a mentor
Pracuje ve JOBu – spolku pro inovace ve vzdělávání jako lektorka a mentorka a současně vyučuje na katedře pedagogiky a psychologie na UHK. Má třináctiletou pedagogickou praxi jako učitelka prvního a druhého stupně. Dále tři roky působila jako učitelka pedagogiky, psychologie a vedla odborné praxe na střední pedagogické škole. Všechny roky byla zároveň třídní učitelkou. Čtvrtým rokem studuje doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na oblast třídního managementu. Je maminkou čtyř dětí.
Barbara Pospíšiloválektor a mentor
Pracoval deset let na státní základní škole. Zakládal 2. ScioŠkolu v Praze a dva roky byl v jejím vedení. Od roku 2018 je ve vedení základní školy Naše škola Praha, kterou také zakládal. Jako lektor s přestávkami působí v JOBu od roku 2012. Paralelně pracuje v organizaci Učitel naživo a spolupracuje s MŠMT na zavádění role provázejícího učitele.
Ivan Čermák
Je mentorkou, lektorkou a koordinátorkou dílčích projektů v JOBu. Po patnácti letech ve firemních komunikacích vyměnila korporace za školní třídu a dalších deset let jako učitelka s malými i velkými dětmi na obou stupních základní školy a později i v domácím vzdělávání hledala smysl jejich učení. V projektu reflektovaných praxí studentů Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Učit (se) spolu podporovala tandemy studentů a fakultních učitelů. Spolupracovala jako mentor a lektor s učiteli zapojenými v tříletém projektu Growth Mindset (podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení) a působí jako průvodce škol v projektu Eduzměna na Kutnohorsku.
Kateřina Adamilektor, mentor, průvodce
Působila na gymnáziu i na obou stupních základní školy jako učitelka, zástupkyně ředitele a interní mentorka školy. Více než 20 let se zabývá konstruktivistickým pojetím výuky (nejen matematiky). Podílela se na ověřování a tvorbě učebnic Matematiky Hejného metodou pro 2. stupeň ZŠ. Od roku 2017 se věnuje formativnímu přístupu, zejména tvorbě a aktualizaci map učebního pokroku, formulaci dílčích cílů očekávaných výstupů ŠVP, kriteriálnímu hodnocení a tvorbě gradovaných úloh. Věnuje se metodě FIE a dynamickému vyšetření učebního potenciálu dětí (LPAD). Je členem interního týmu a týmu expertů-obsahových lídrů JOBu, kde také působí jako lektorka, mentorka a průvodkyně škol. V Eduzměně na Kutnohorsku je v roli průvodkyně škol a podílí se na obsahové náplni Metodického centra pro rozvoj moderních didaktických forem.
Kateřina Záhubskávedoucí centra podpory, lektor, mentor, průvodce
Vzdělávání dětí a dospělých se věnuje více než 19 let. Na různých stupních škol vyučovala jazyky, především angličtinu, ale i norštinu a literaturu. Mezi její úkoly patřilo vytváření a implementace studijních plánů a zároveň vzdělávání a vedení týmů učitelů (např. CLIL, projektové vyučování), příprava akreditačního procesu pro mezinárodní program The International Baccalaureate Diploma Programme. V současné době pracuje jako mentor a průvodce na školách, kde podporuje zavádění formativního přístupu, a jako lektor vede vzdělávací kurzy pro organizaci JOB. Zaměřuje se také na metody aktivního učení, prorůstové myšlení a nejnovější poznatky v kognitivní psychologii.
Jana Chráskoválektor, mentor, průvodce
Ve školství pracuje již dvacet pět let. V průběhu těchto let si vyzkoušela různé role, ale nejvíce jí přirostla k srdci role třídní učitelky. Od roku 2017 je zapojena jako mentor v JOBu a v Učiteli naživo. Jako lektor a mentor se věnuje tématu formativního přístupu ve výuce.
Pavlína Seidleroválektor, mentor, průvodce
Působila na základní škole jako učitelka anglického a španělského jazyka a občanské výchovy. Zapojila se mj. do projektu Univerzity HK a JOBu – Učit (se) spolu cíleného na podporu budoucích učitelů a projektu Growth Mindset zaměřeného na podporu růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení. Aktuálně působí v JOBu jako lektor, mentor a člen obsahového týmu, dále na Univerzitě Hradec Králové, kde se podílí na přípravě reflektivních seminářů pro studenty absolvující poslední ročníky učitelského studia. V MAP Jaroměřsko podporuje vyučující cizích jazyků. Ve vzdělávání považuje za důležité udržet se žáky rovnocenný vztah a vést je k odpovědnosti za vlastní jednání a učení.
Lucie Kotrčoválektor a mentor
Ve svém životě se snažím dělat věci, které mi dávají smysl, baví mě a posouvají vpřed. Věřím, že každý by měl dostat příležitost, aby mohl růst na své maximum. Mám ráda, všechny ty úspěchy, AHA momenty a pokroky, u kterých mohu být jako učitelka, vedoucí ve skautu, průvodce, lektor, mentor nebo jako maminka. A když už mi docházejí síly dobíjím baterky s tužkou a papírem v ruce nebo s partou kamarádů v přírodě.
Marie Snopkoválektor a mentor
Co mě baví? Po připuštění toho, že cesta je cíl, jsem si plně uvědomila, proč mě odjakživa tolik baví plánování. V učitelském, rodičovském a partnerském životě je to vlastně to, co mě pohání, a to nejen plánování, ale zároveň i kreativní vymýšlení řešení out of the box. A tak se nikdy nenudím, a ti kolem mě možná také ne. Baví mě pomáhat měnit školu ve prospěch dětí tak, aby se ve škole cítily bezpečně, rozvíjely své talenty a silné stránky. Věřím, že úspěch českého školství je v dobrém týmu lidí, a proto jsem ráda, že mohu jako zástupkyně podporovat své kolegy a kolegyně a inspirovat se od nich. Další velkou neutuchávající inspirací je pět dětí, které mě a mého manžela nepřestávají překvapovat. V JOBu se lektorsky věnuji tématu třídního managementu. Mým velkým snem je napsat oddechovou knihu o české škole se svým synem, z pohledu žáka a učitelky, a poté pěstovat rakytník na biofarmě.
Kateřina Mannoválektor a mentor
Aktuálně vyučuji francouzský jazyk a vedu divadelní ateliér na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Mám vystudované také základy společenských věd, které jsem dříve učila ve francouzštině při Evropské sekci na našem gymnáziu. Již několik let jsem fakultní učitelkou pro Pedagogickou fakultu UHK, kde jsem se v projektu „Otevíráme dveře reflektovaným praxím“ seznámila s JOBím týmem, který mě přivedl na cestu mentoringu a lektoringu. Ráda objevuji nové věci, a proto jsou pro mě nové výzvy vždy lákavou příležitostí seberozvoje a neskutečnou inspirací. Volný čas ráda trávím s rodinou a přáteli, cestováním a sněním.
Petra Zemanskáspolupráce s partnery, lektor a mentor
Vystudovala učitelství pro první stupeň a v současnosti učí cizí jazyky. V hodinách se zaměřuje na metody aktivního učení, vzájemné žákovské učení a hledání vzdělávacích strategií. V JOBu pracuje jako lektor, mentor a průvodce pro školy. Nejraději sdílí zkušenosti a debatuje s učiteli, kteří mají chuť zdokonalovat své učitelské řemeslo v oblasti metodiky a třídního managementu a formativního přístupu. Miluje pozorování jiných kultur, cestování, sdílení zážitků a zkušeností. „Moje krédo je: Když je vůle, tak je cesta. Prožívat život s těmi, kteří chtějí poznávat, mě nabíjí.“
Kateřina Mikšovskálektor, mentor, průvodce
Dagmar Burdová
Jaroslava Rajnochová
Je lektorkou, mentorkou, koučkou a průvodkyní vedení škol a školních týmů. Byla ředitelkou základní školy ve Velkých Hamrech, kde vedla kolektiv pedagogů směrem k inkluzi, podpoře čtenářské gramotnosti, formativnímu přístupu k výuce a hodnocení a k implementaci principů PBIS. Jako lektorka se zaměřuje zejména na formativní přístup k výuce a hodnocení, třídní management a práci s heterogenní třídou. „Věřím, že každá škola a každý pedagog může své dovednosti zlepšovat, pokud mu je poskytnuta podpora, kterou potřebuje a svobodně si ji zvolí.“
Zdeňka Juklová
Je učitelkou na 1. stupni ZŠ. Jako lektorka se zaměřuje především na semináře týkající se čtenářství a metod aktivního učení. V poslední době se hodně věnuje také individuálnímu mentoringu. Zkušenosti s ním má např. z projektu „Otevíráme dveře novým lektorům a mentorům" a „Otevíráme dveře reflektovaným praxím“ na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Je instruktorkou jógy.
Hana Žežuloválektor a mentor
Petra Keprtová
Je ředitelkou školy ARCHA v Petroupimi – školy, která vzdělává děti i na druhém stupni v nevrstevnických třídách a dlouhodobě pracuje s dětmi formativním způsobem za využití metod aktivního učení. V současné době také pracuje jako provázející učitelka organizace Učitel naživo, lektorsky spolupracuje s organizací JOB a VISK. Jako lektorka a mentorka se podílela na tříletém projektu Growth Mindset zaměřeném na podporu růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení. V rámci komunity vzdělavatelů budoucích učitelů pracuje na formálním ukotvení pozice provázejících učitelů do naší legislativy i povědomí učitelské veřejnosti.
Jitka Hřebeckálektor, mentor, průvodce
Vystudovala učitelství pro 1.stupeň na Pedagogické fakultě UK v Praze a obor dramatická výchova na Divadelní fakultě AMU. Během studia se zaměřila na konstruktivistický styl výuky, a tak se její srdeční záležitostí stala výuka matematiky Hejného metodou, program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, kooperativní učení a formativní hodnocení. Zmíněné profesní kořeny využívala při své desetileté praxi na prvním stupni a dále je propojila o koučovací přístup k dětem, který zkoumala v propojení s formativním hodnocením. Je certifikovanou lektorkou výuky matematiky Hejného metodou, kde se dlouhodobě zabývá vzděláváním a podporou učitelů i studentů učitelství. Nyní ze svých zkušeností čerpá pro svou průvodcovskou, mentorskou roli v Nadačním fondu Eduzměna, kde je zároveň jedním z obsahových garantů Metodického centra pro matematiku.
Sandra Simerskálektor a mentor
V současné době pracuje jako aktivní učitelka a členka školního poradenského pracoviště na základní škole v Brně. Baví ji hledat nové cesty a snaží se vyhnout stereotypu ve výuce. Aktuálně se věnuje formativnímu hodnocení, práci s reflexí, využití karet ve výuce, metodám a formám aktivního učení, které vedou k bezpečnému prostředí ve třídě. V rámci víceletých projektů pro podporu inkluze a projektu Growth Mindset získala cenné mentorské a lektorské zkušenosti.
Lenka Mynářová
Eva Hrubá

Zdeněk Dlabola

Kateřina Adami

Vendulka Noháčová

Hana Žežulová

Petra Keprtová

Barbara Pospíšilová

Lucie Kotrčová

Kateřina Mikšovská

Kateřina Mannová

Veronika Svobodová

Ivan Čermák

Marie Snopková

Dagmar Burdová

Eva Hrubá

Kateřina Záhubská

Nina Suchomelová

Jitka Hřebecká

Pavlína Seidlerová

Petra Zemanská

Jana Chrásková

Kamila Zemanová

Lenka Mynářová