Mentorská zkouška

Reflektivní workshop

Zkouška probíhá formou setkání všech přihlášených.
Nad přinesenými materiály diskutujeme ve dvojicích i větších skupinách a vzájemně si k nim podáváme zpětnou vazbu.

Reflektivní workshop je určen pro interní a externí mentory, kteří na školách poskytují mentorskou podporu. 

Pro absolvování mentorské zkušky je nezbytné absolvovat dlouhodobé vzdělávací aktivity s mentorskou a metodickou tematikou, a to minimálně v rozsahu 80 hodin.

Termín konání: pátek 24. května od 13.00 do 18.00 hodin 

Rozsah: 6 hodin

Cílové skupiny: učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ,
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé VOŠ

Místo konání: sídlo JOB – spolek pro inovace, Pražská třída 1/46, Hradec Králové

Cena: 1 650 Kč (z roku 2023). Zkouška je akreditována.

Kontaktní osoba pro bližší informace: Mgr. Barbara Pospíšilová, b.pospisilova@jobvzdelavani.cz

Co s sebou přinést? 

Základ mentorského portfolia, které bude obsahovat všechny následující součásti:

1. Reflektivní zprávu „Mentoring je moje cesta“
Sebereflexe vlastní cesty k mentoringu, popis toho, co se dělo do této chvíle – např. jak jsem k mentoringu přišel, co mne ovlivnilo, co se dělo do té doby, než jsem začal s kurzem mentoringu, co je pro mne na mentoringu důležité, proč se mu chci věnovat, jaké mám k tomu předpoklady, čemu věřím (jako učitel/jako mentor), mé dosavadní zkušenosti s mentoringem, apod.

2. Plán osobního rozvoje
Odpověď na 3 otázky: Kam chci dojít? Kde jsem? Jak to udělám?
S časovým výhledem tak, jak je to pro Vás přínosné (dle vašich potřeb, z našeho pohledu je ideální rozsah půl roku až dva roky).

3. Osobní kodex mentora
Napište seznam svých vlastních pravidel, kterými se jako mentor řídíte, která považujete za důležitá, vaše vlastní „přikázání“, na která věříte, která dodržujete v pozici mentora.

4. Důkazy o učení
Minimálně 2 autentické projevy/výstupy z mé mentorské praxe + reflexe k tomuto výstupu (komentář, co mne k tomu napadá nyní, s odstupem času…).
Minimálně jeden výstup by měl být zrealizován v následné praxi po ukončení pokročilého mentorského kurzu.
Výstupem může být např. mentorská zpráva, záznam z rozhovoru, video/audio nahrávka, korespondence s klientem, reflektivní deník klienta, společná příprava, apod.

Zajímá vás více?

Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz.