Mentorský kurz a výcvik II.

Chci profesně podporovat druhé, rozvíjet se v mentorských dovednostech, v komunikaci v obtížných situacích a se skupinou klientů.

Mentorský kurz II. − podzim 2024
Přihlásit se na Mentorský kurz >>

Mentorský výcvik II. − podzim 2024
Přihlásit se na Mentorský výcvik >>

PRO KOHO JE KURZ/VÝCVIK URČEN 

Pokročilý mentorský kurz/výcvik je určen pro absolventy kurzu JOBu Mentorský kurz a výcvik I. či jiného typu podobně zaměřeného kurzu (v rozsahu min. 40 hodin).  
 
Kurz/výcvik je vhodný pro učitele všech stupňů škol a další pedagogické pracovníky. 
Mentorský kurz/výcvik je určen pro všechny, kdo chtějí posilovat znalosti, dovednosti a postoje potřebné k podpoře profesního rozvoje svého i svých kolegů pedagogů s cílem zvyšovat kvalitu výuky.  
  
S ohledem na tento cíl mentoringu ve školách doporučujeme účastníkům, kteří chtějí mentoring volit jako svou další profesní cestu, předchozí absolvování některého z kurzů „Efektivní učitel“ nebo jiného dlouhodobého kurzu s metodickým obsahem u jiné organizace. 

ZÁMĚR KURZU/VÝCVIKU 

Záměrem kurzu/výcviku je prohloubit a ucelit mentorské znalosti, dovednosti a postoje. Vyzkoušet si další mentorské nástroje v modelových situacích, trénovat rozvojové profesní rozhovory a učit se z jejich reflexe.  
 
Získané zkušenosti z pokročilého mentorského kurzu/výcviku mohou být velmi užitečné zejména na těchto pozicích: uvádějící učitel, provázející/fakultní učitel, vedoucí pracovník, vedoucí oborových komisí, metodik, ale může je využít i třídní učitel, speciální pedagog, vedoucí družiny, lektor, průvodce na školách apod. 

V ČEM SE LIŠÍ KURZ A VÝCVIK 

Kurz má rozsah 40 hodin v pěti kurzovních dnech. Koná se v pracovní dny. Tematicky má shodný obsah jako výcvik.

Výcvik má rozsah 56 hodin v pěti kurzovních setkáních (pátek odpoledne 4 hodiny, sobota 8 hodin). Tematicky má shodný obsah jako kurz, je v něm více prostoru pro tréninky, jejich reflexi a sdílení zkušeností

JAK KURZ/VÝCVIK PROBÍHÁ 

Kurz/výcvik je vystavěn konstruktivisticky, využívá metody aktivního učení. Získané znalosti se následně trénují v rozmanitých cvičebních situacích, které se reflektují. 

TÉMATA KURZU/VÝCVIKU 

V kurzu/výcviku se zaměříme na budování dovedností v oblastech:

  • volba vhodné struktury rozhovoru,
  • vedení mentorských záznamů,
  • kladení výtěžných otázek,
  • vědomé využívání technik aktivního naslouchání,
  • poskytování popisné zpětné vazby,
  • rozpoznávání vzorců chování, které zasahují (nejen) do mentorských vztahů,
  • mentoring klienta s obtížnými vzorci komunikace,
  • rozlišování hranic mezi vedením a řízením,
  • reflexe vlastních mentorských zkušeností a učení se ze zkušeností druhých.

SMĚŘOVÁNÍ K PROFESI MENTORA 

Absolvováním pokročilého kurz/výcviku spolu se složením mentorské zkoušky získává učitel kvalifikaci stát se interním či externím mentorem. (Je nutné mít také dokončené VŠ vzdělání.) Zkoušku je možné složit i s časovým odstupem. 
Jako další podporu v začátcích nabízíme pro absolventy pokročilých kurzů Klub absolventů, aneb provázení k profesi mentora ve školách

PLNĚNÍ KURZU/VÝCVIKU

K získání osvědčení je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech.  
Součástí kurzu/výcviku je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu. 

DALŠÍ INFORMACE

Kurz je součástí komplexního výcviku pedagogických lídrů, je možné jej absolvovat i samostatně. 

Lze hradit z Operačního programu JAK

LEKTOŘI KURZU/VÝCVIKU

Mgr. Kateřina Adami
Mgr. Barbara Pospíšilová 

Zajímá vás více?
Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz.