Kurz kolegiální podpory I.

1 den společného workshopu + 4 dny výjezdů do škol

Ve škole rozvíjíme (chceme rozvíjet) spolupráci a vzájemné učení kolegů. Kromě párové výuky a vzájemných návštěv ve třídě chceme objevovat i další způsoby kolegiální podpory.

PRO KOHO JE KURZ URČEN 

Kurz je vhodný pro dvojice či větší skupiny učitelů z jedné školy − prvního i druhého stupně základních škol a středních škol. Důvodem je zvýšení dopadu kurzu a praktická realizace tréninků. Důležité je, že účastníci jsou ochotni pozvat kolegu/kolegy do své třídy v rámci tréninků mezi jednotlivými dny kurzu.  

ZÁMĚR KURZU 

  • Soustředit se na to, jak začít s kolegy mluvit o učení nebo jak dále vést a rozvíjet profesní rozhovory o učení.
  • Zažít vzájemnou spolupráci a učení mezi kolegy v kurzu, abychom ve své škole mohli tuto kulturu vědomě podporovat a rozvíjet. 
  • Posilovat dovednosti, které mohou mít vliv na rozvoj kultury sdílení a společného učení (se) ve škole. Budeme trénovat techniky společného plánování, pozorování a reflexe výuky. 

TÉMATA KURZU 

Na kurzu se budeme věnovat mimo jiné těmto klíčovým činnostem: 

  • Návštěvy v hodinách v rámci jednotlivých dnů kurzu i s kolegou/kolegy v domovské škole.
  • Trénink vytváření podmínek pro navázání vztahu důvěry a bezpečí při vzájemných návštěvách ve vyučování, společné plánování vyučovací hodiny, vedení reflexe hodiny, rozvíjení dovednosti reflektovat výuku s využitím modelu ALACT F. Korthagena. 
  • Hledání možnosti, jak rozvíjet a zefektivnit kolegiální podporu u sebe ve škole. 

STRUKTURA DNE NA ŠKOLÁCH

Blok I. – sdílení, příprava na pozorování
Blok II. – návštěva v hodině
Blok III. – reflexe pozorování, rozhovory s učiteli, zpětná vazba
Blok IV. – společné učení

PLNĚNÍ KURZU

Kurz je akreditován: Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému DVPP pod č. j. 814/2022-2-61 „Interní vzdělávání - jak sdílet s kolegy svoje zkušenosti a jak jim je předávat”.

K získání osvědčení o absolvování kurzu je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech. 
Součástí kurzu je plnění „domácích výzev”, ve kterých trénujeme dovednosti probírané v kurzu. 

DALŠÍ INFORMACE

Kurz je součástí komplexního výcviku pedagogických lídrů, je možné jej absolvovat i samostatně.  
Na kurz dále navazuje Kurz kolegiání podpory II., který právě připravujeme.

Lze hradit z Operačního programu JAK

LEKTOŘI KURZU

Mgr. Pavlína Seidlerová
Mgr. et Mgr. Kateřina Záhubská 
Mgr. Zdeněk Dlabola 
Mgr. Ivan Čermák

Zajímá vás více?
Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz