Kurz kolegiální podpory

1 den společného workshopu + 4 dny výjezdů do škol

Právě probíhá

Ukončeno

Základní kurz kolegiální podpory rozvíjí spolupráci dvou učitelů (peer to peer) jako základního kamene všech dalších forem kolegiální podpory.

Kurz je vhodný pro dvojice či větší skupiny učitelů z jedné školy – prvního i druhého stupně základních škol a středních škol. Důvodem je zvýšení dopadu kurzu a praktická realizace tréninků.

Důležité je, že účastníci jsou ochotni pozvat kolegu/kolegy do své třídy v rámci tréninků mezi jednotlivými dny kurzu.

Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu.

Záměrem kurzu je:

  • Soustředit se na to, jak začít s kolegy mluvit o učení nebo jak dále vést a rozvíjet profesní rozhovory o učení.

  • Zažít vzájemnou spolupráci a učení mezi kolegy v kurzu, abychom ve své škole mohli tuto kulturu vědomě podporovat a rozvíjet.

  • Posilovat dovednosti, které mohou mít vliv na rozvoj kultury sdílení a společného učení (se) ve škole. Budeme trénovat techniky společného plánování, pozorování a reflexe výuky.

Připravujeme

Jedná se o 5 vzdělávacích dnů po 8 hodinách,
vždy od 8.30 do 16.30 hodin

Místo a termíny konání: 
1. února: Sídlo JOB, Pražská třída 1/46, Hradec Králové
29. února: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27
22. března: ZŠ Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555
26. dubna: ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596
21. května: Sídlo JOB, následně ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská 198, Hradec Králové

Struktura dne na školách:
Blok I. – sdílení, příprava na pozorování
Blok II. – návštěva v hodině
Blok III. – reflexe pozorování, rozhovory s učiteli, zpětná vazba
Blok IV. – společné učení

Kurz je akreditován.

Klíčové činnosti v kurzu kolegiální podpory:

Návštěvy v hodinách v rámci jednotlivých dnů kurzu i s kolegou/kolegy v domovské škole.

Trénink

  • vytváření podmínek pro navázání vztahu důvěry a bezpečí při vzájemných návštěvách ve vyučování,
  • společné plánování vyučovací hodiny,
  • vedení reflexe hodiny, rozvíjení dovednosti reflektovat výuku s využitím modelu ALACT F. Korthagena.

Hledat možnosti, jak rozvíjet a zefektivnit kolegiální podporu u sebe ve škole.

Zajímá vás více?
Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz