Provázení škol

Průvodci na školách

Tuto stránku pro vás připravujeme. Děkujeme za pochopení.

Kdo je průvodce?

Úkolem průvodce je podporovat vedení školy, lídry, učící se skupiny učitelů i celý pedagogický sbor při plánování, realizaci a reflexi procesů zavádění inovací do výuky a chodu školy vzhledem k její vizi/vizi širšího společenství/vizi státu. Průvodce podle potřeby vystupuje v různých rolích jako mentor, konzultant, lektor, facilitátor, pedagogický lídr, kritický přítel. Vyžaduje to od něj erudici/kompetence v mnoha oblastech a také reflektovanou zkušenost s výše popsanými procesy, činnostmi a rolemi.

Jak provázení na školách může vypadat?

Zajímá vás více?

Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz.