Online workshop je zaměřen na reflexi ve výuce pro učitele cizích jazyků na 2. stupni základních škol a na středních školách.

Cíle webináře:

  • V rámci první části workshopu se budeme zabývat tím, co si pod pojmem reflexe v cizím jazyce přestavujeme, k čemu reflexe slouží a seznámíme se s různorodými metodami reflexe ve výuce cizího jazyka.
  • Ve druhé části workshopu se zaměříme na efektivní využití JOBích reflektivních karet ve skupinové i individuální reflexi při výuce cizího jazyka. Získáme praktické náměty a postupy pro žáky.

Každý účastník online workshopu obdrží před konáním webináře sadu 36 anglických nebo francouzských reflektivních karet. 

Ostatní jazykové varianty připravujeme, workshop proto může být vhodný jako inspirace pro vyučující jiných jazyků.

Aktuální termíny:
čtvrtek 20. dubna 2023
14.00 - 17.30 hodin

Časová dotace: 4 hodiny 
Lektorky: Mgr. Petra Zemanská, Mgr. Jana Chrásková

Forma: online prostředí ZOOM
Workshop je akreditován.

Cena: 1 250 Kč
sada tištěných reflektivních karet AJ, nebo FJ v ceně workshopu

Kontaktní osoba: Petra Koldinská, tel. 604 611 977, p.koldinska@jobvzdelavani.cz 

Co o online workshopech a kartách říkají účastníci?

Neučíte cizí jazyky? 

Prozkoumejte nabídku reflektivních karet JOB v češtině.