Formativní hodnocení I.

- přístup, který pomáhá růst -

Zvyšujeme dopad na vzdělávací výsledky našich žáků a studentů 

Chci využívat formativní přístup jako příležitost k učení a poznávat nástroje, které umožní sledovat učební pokrok, rozvíjet potenciál žáků a posilovat jejich samostatnost. 

listopad 2024 − březen 2025

jaro 2025

jaro 2025

Když máme jasno v tom, co chceme, aby se žáci naučili, a konfrontujeme sami sebe s důkazy,
zdali tomu tak skutečně bylo, otevírá se cesta ke zlepšení a pokoře.” 
H. F. Wood, Responzivní výuka, str. 29 

PRO KOHO JE KURZ URČEN 

Kurz je vhodný pro učitele základních i středních škol, pro ty, kteří chtějí rozvíjet ve svých třídách formativní přístup a napomáhat tak zefektivňování učení žáků. 
Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu.

ZÁMĚR KURZU 

Záměrem kurzu je představit principy formativního přístupu a růstového myšlení, na konkrétních příkladech získat inspiraci k plánování, realizaci a vyhodnocování výuky a procesu učení žáků, plánovat do výuky aktivity, které jsou postavené na formativních principech. 

Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu.

TÉMATA KURZU 

Na kurzu budeme hledat odpovědi na tyto otázky: 

  • Kdy a v jakých situacích hodnotím? Jak na to jdu? Komu hodnocení slouží? Jak bych chtěl/a, aby fungovalo?
  • Jakou roli má hodnocení v procesu učení? Proč hodnotím? A co z formativniho přístupu již ve své praxi využívám?
  • Jaké podmínky potřebujeme společně se žáky nastavit, aby to fungovalo?
  • Jak to všechno posiluje můj a žákův vztah k učení a hodnocení?
  • Jak souvisí vnitřní motivace s formativním přístupem?
  • Jak to zařizovat, aby žáci rozuměli tomu, proč, co a jak s nimi děláme? Jak s žáky stanovovat kritéria úspěchu tak, aby rozuměli tomu, kam míříme?
  • Jak dávat užitečnou zpětnou vazbu? Jak učit žáky dávat si a přijímat popisnou zpětnou vazbu? Jak předávat žákům odpovědnost za vlastní učení? 

PLNĚNÍ KURZU

K získání osvědčení je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech.  
Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu. 
Výstupem z kurzu je doložení pokroku na základě příkladů z vlastní praxe např. odučení mini lekce naživo.

DALŠÍ INFORMACE

V kurzu zužitkováváme mj. zkušenosti z tříletého projektu Growth Mindset k zavádění formativního hodnocení do škol (účastnilo se 11 škol z různých krajů).  

Kurz je součástí komplexního výcviku pedagogických lídrů, je možné jej absolvovat i samostatně.  
Na kurz dále navazuje kurz Formativní hodnocení − přístup, který pomáhá růst II. 

Lze hradit z Operačního programu JAK

LEKTOŘI KURZU

Mgr. Jana Chrásková
Mgr. Pavlína Seidlerová 
Mgr. Lucie Kotrčová 
Mgr. Jitka Hřebecká 
Mgr. et Mgr. Kateřina Záhubská
Lucie Urbančíková, M.Ed