Třídní management I.

5 výukových dní, nebo letní škola + 2 dny v průběhu školního roku

Chci vědomě vytvářet a podporovat ve třídě takové prostředí, ve kterém je dobře mně i mým žákům, a dokázat tak co nejvíce času vytěžit pro učení.

„Kdyby veškerá práce učitele byl sendvič, třídní management by byl toustový chléb. Chutná náplň by pak byla samotná výuka, vzdělávací obsah, vztahy s žáky aj. Chléb sám o sobě netvoří chutný sendvič, ale bez něj by to byla jen nevzhledná hromádka na talíři.“

PRO KOHO JE KURZ URČEN 

Kurz je určen pro učitele ZŠ a SŠ. Obsah kurzu není koncipován pouze pro třídní učitele, naopak více než dvě třetiny náplně kurzu tvoří témata a strategie, které mohou využívat učitelé v běžné výuce. 
Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu.

ZÁMĚR KURZU 

Kurz třídního managementu se zaměřuje na posilování schopnosti učitele organizovat třídní prostředí pro žáky i pro sebe efektivně, smysluplně a bez vyčerpání zbytečné energie. Učitelé zde budou mít prostor zažít a vyzkoušet řadu strategií třídního managementu a poté diskutovat a reflektovat svůj prožitek a jejich užitek. Cílem těchto strategií je získat více času pro samotné učení a vytvořit příležitost pro žáky rozvíjet se ve své sebeorganizaci.  

TÉMATA KURZU 

Na kurzu se budeme věnovat mimo jiné těmto tématům: 

  • Třídní rutiny a jejich zavádění, posilování pozitivního chování, ztišování, pozdní příchody, organizace skupinové práce, pravidla a hranice, komunikace ve třídě aj. 
  • „Magický první týden” neboli čím připravenější přijde učitel v září, tím více času ušetří v průběhu roku. 
  • Delegovat, delegovat a delegovat, neboť „Pokud jsi po hodině unavenější než tvoji žáci, je zde prostor pro změnu.” (D. Wiliam).  
  • Organizace prostoru, který podporuje dosažení učebních cílů.
  • Když strategie třídního managementu nefungují aneb jak řešit, když žák nereaguje na způsob, jakým třídu nyní vedu. 
  • Učitelské vychytávky, které nám umožňují zvládnout organizaci v učitelské práci snadněji.

PLNĚNÍ KURZU

K získání osvědčení je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech.  
Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu. 

DALŠÍ INFORMACE

Kurz je akreditován. Platnost akreditace končí 28. 2. 2025. Pro získání osvědčení je potřeba min. 80% účast na vzdělávacích dnech. 

Kurz je součástí komplexního výcviku pedagogických lídrů, je možné jej absolvovat i samostatně.  
Na kurz dále navazuje kurz Třídní management II. 

Lze hradit z Operačního programu JAK

LEKTOŘI KURZU

Mgr. Barbara Pospíšilová
Mgr. Lucie Kotrčová 
Mgr. Kateřina Mannová 
Mgr.  Marie Snopková 

Rozložení náplně kurzu