Metodický kurz I.

Učíme (se) s využitím poznatků neurověd

Chci zažívat ve svých hodinách více aktivity ze strany žáků a sám si takové učení vyzkoušet. Nechci pouze zpestřovat výuku, ale cíleně metodami prohlubovat učení.

PRO KOHO JE KURZ URČEN 

Kurz je určen pro učitele ZŠ i SŠ, kteří hledají cesty, jak učit své žáky i sebe s využitím poznatků neurovědy. Jak si s nové učivo déle pamatovat a jak ho propojovat se stávajícími znalostmi a dovednostmi.
Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu.

ZÁMĚR KURZU 

Na kurzu se budeme učit:

 • využívat při plánování a realizaci výuky aktuální poznatky neurověd,
 • vybírat metody výuky s ohledem na cíle učení, fázi výuky a zkušenost žáků,
 • posilovat využití reflexe, aby pomáhala učiteli i žákům plánovat další učení,
 • nakládat s otázkami tak, abychom se méně ptali a více se dozvěděli.

TÉMATA KURZU 

 • Jak se mozek učí (výhoda plánování prostřednictvím třífázového modelu učení E-U-R) 
 • Co může ovlivnit učitel
 • Čtyři podobnosti mezi žáky
 • Rozdíly mezi žáky - styly učení (různé koncepty)
 • Motivace a cesta k ní/jak ji nepošlapat
 • Metody aktivního učení (na vlastní kůži několik metod každý kurzovní den s následným rozborem)
 • Grafické organizéry (na vlastní kůži alespoň dva grafické organizéry každý kurzovní den s následným rozborem)
 • Mýty o učení 

PLNĚNÍ KURZU

K získání osvědčení je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech.  
Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu. 

DALŠÍ INFORMACE

K získání osvědčení o absolvování kurzu je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech. 

Kurz je součástí komplexního výcviku pedagogických lídrů, je možné jej absolvovat i samostatně.  
Na kurz dále navazuje Metodický kurz II., který právě připravujeme.

Lze hradit z Operačního programu JAK

LEKTOŘI KURZU

Mgr. et Mgr. Kateřina Záhubská 
Mgr. Kateřina Mikšovská

Zajímá vás více?
Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz