Průvodcovský kurz

3 dny výjezd + 5 vzdělávacích dní + 2 dny výjezd 

Chci provázet školy na jejich cestě, mám lektorské a mentorské zkušenosti. Zajímá mne podpora proměny kultury škol a školství. Chci podporovat vedení škol a školní týmy při vytváření, realizaci a vyhodnocování vlastního rozvojového plánu.

Jako průvodci podporujeme desítky škol už od roku 2010. 

PRO KOHO JE KURZ URČEN 

Kurz je určen pro současné mentory, lektory, vzdělavatele a pedagogické lídry, kteří chtějí posílit své dovednosti směrem k provázení škol a celých školních týmů.

Pro vstup do kurzu je potřeba doložit: 

 • ukončené vysokoškolské vzdělání,  
 • pedagogickou praxi v minimálním rozsahu 7 let, 
 • zkušenost s vedením školy, popřípadě dlouhodobým vedením či podporou skupin/y pedagogů (i na vlastní škole), 
 • dále mentorské či jiné vzdělání v oblasti komunikace, podpory, vedení a rozvoje lidí v rozsahu min. 80 hodin a současně vzdělání v metodické oblasti v rozsahu minimálně 80 hodin. 

Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu.

 
PROČ PRŮVODCOVSKÝ KURZ? KDO JE PRŮVODCE? 

Zažíváme poptávku vedení škol a pedagogů-lídrů mít po boku průvodce. Hledají oporu na své cestě systémové proměny kultury školy, při realizaci vizí a účinného zavádění inovací. Úkolem průvodce je podporovat vedení školy, lídry, učící se skupiny učitelů, jednotlivé učitele i celý pedagogický sbor při plánování, realizaci a reflexi procesů zavádění inovací do výuky a chodu školy vzhledem k její vizi. Průvodce podle potřeby vystupuje v různých rolích jako mentor, konzultant, lektor, facilitátor, pedagogický lídr, kritický přítel. 

CHARAKTERISTIKA KURZU 

Kurz má výcvikový charakter a je vystavěn konstruktivisticky; je realizován na praktických tématech, situacích a kontextech; jeho součástí je reflektovaná průvodcovská praxe; mezi jednotlivými setkáními jsou navíc připraveny studijní úkoly jako teoretická příprava na další setkání; využívá principů kolegiální podpory a potenciálu jednotlivých účastníků, je možné ovlivnit jeho průběh; umožňuje (díky víceúrovňovým cílům a zadáním) individualizovat učení a rozvoj účastníků; kontinuitu kurzu zajišťují dva stálí průvodci. 

ZÁMĚR KURZU 

Kurz se zaměřuje na provázení škol s rozmanitou zkušeností a kontextem. Na roli průvodce nahlížíme perspektivou naší dlouholeté zkušenosti a tu zároveň konfrontujeme se zkušenostmi ze zahraničí. Spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se provázením škol a rolí průvodců zabývají. Usilujeme o to, aby absolventi kurzu byli připraveni reagovat i na budoucí potřeby vzdělávacího systému ČR. 

TÉMATA KURZU 

 • Role průvodce a její hranice,
 • leadership a zvládání změn, změnové procesy ve školním prostředí,
 • kontexty ve vzdělávání a výzkum (Strategie 2030+, ...),
 • vize školy, smysl, plánování, rozvoj − podpora školy a jejího vedení při práci s ní,
 • kultura a společenství školy − význam, strategie rozvoje,
 • kolegiální podpora,
 • dopad na učení žáků a výuka − naše východiska,
 • téma efektivní učitel,
 • příklady a reflektovaná praxe − pravidelné sdílení,
 • trénink modelových situací. 

PLNĚNÍ KURZU

K získání osvědčení je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech.  
Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu. 

DALŠÍ INFORMACE

Kurz je součástí komplexního výcviku pedagogických lídrů, je možné jej absolvovat i samostatně.
Lze hradit z Operačního programu JAK

LEKTOŘI KURZU

Mgr. Ivan Čermák
Mgr. Zdeněk Dlabola 

Co říkají o Průvodcovském kurzu jeho absolventi?