Jsme skupina učitelů, ředitelů, zástupců, lektorů, mentorů a pedagogických konzultantů, které stále baví učit.

Již od roku 2002 podporujeme jednotlivé učitele, skupiny učitelů i celé sborovny na jejich cestě učení (se) s radostí, citem a rozumem.

Usilujeme o to, aby se výsledky našeho působení dostávaly až k dětem ve školních třídách a posilovaly profesní jistotu učitelů i vedoucích pracovníků.

Věříme, že lepší školství začíná u každého z nás ve třídě.

Spolupracujeme s...

V životě potřebuji, aby mi věci dávaly smysl, a protože kolem nás je toho dost, co smysl nedává, hledám. Tento životní postoj pro mě dobře vyjadřuje Bible: „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí?" Jsem rád v JOBu i na seminářích obklopen lidmi, kteří hledají, také proto mi naše práce dává smysl.
Zdeněk Dlabolaředitel Sekce vzdělávání ve školství, jednatel JOB – spolek pro inovace, lektor a mentor
Nepřestává mne fascinovat poznávání života a tajemství neuvěřitelného světa kolem nás. Věřím, že takové žasnutí, objevování a práce na sobě i na světě kolem nás má být i součástí dnešní české školy. Spolu s dalšími JOBími lektory a mentory usiluji o to, aby čas českých dětí strávený v našich školách byl užitečný, smysluplný, plný AHA momentů, radosti z učení samotného a měl dopad na lepší kvalitu života těchto dětí. Když zrovna neučím, dobíjím baterky časem s rodinou, dlouhými procházkami přírodou, v divadle, kině či na koncertě. Jsem amatérská zahradnice s velkou ambicí a malými výsledky a vášnivá knihomolka. Snad ještě více mne po dvaceti letech ve školství baví učit a učit se.
Barbara Pospíšiloválektor a mentor
Pracovala jsem jako učitelka matematiky a zeměpisu na základní škole. Hledala jsem nové možnosti a přihlásila jsem se do kurzu „Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory“. Díky JOBu jsem začala o svojí práci přemýšlet jinak. V JOBu se věnuji finančnímu řízení. Mám ráda procházky přírodou.
Radka Havelkováfinanční řízení
Jsem člověk, kterého nepřestává okouzlovat okolní svět a jeho poznávání. Ráda se učím nové věci a rozšiřuji znalosti nejen ve svém oboru. Věřím, že nadšení a touhu po vědění přenáším i na své školní (i domácí) děti. Po zásluze pak zažíváme radost z objevů a nových dovedností. Mou srdeční záležitostí je matematika. Fascinuje mě pozorovat a poznávat individuální cestu každého z žáků při odhalování jejích zákonitostí a tajů. Naopak nově objevuji svět hudby pomocí saxofonu, knoflíkové harmoniky a basové kytary nebo kontrabasu. V JOBu se podílím na přípravě kurzů a seminářů, působím jako lektor a mentor.
Kateřina Záhubskávedoucí centra podpory, lektor, mentor, průvodce
Jsem mamkou tří dětí, které mě každým dnem utvrzují v přesvědčení, že každý je jedinečný. I když to není jednoduché, snažím se hledat cesty, jak podporovat v rozvoji své děti, ale i ty, se kterými se setkávám ve škole. Baví mě být dětem průvodcem na jejich cestě za poznáním a pozorovat, jak nakládají se zodpovědností za vlastní učení. Ráda si dělám věci po svém a hledám příležitosti, jak využít svou kreativitu. Ať je to plánování v centrech aktivit, příprava metodického kurzu pro učitele nebo výroba jarních truhlíků na okna našeho domu či pečení koláčů. Mým osobní cílem je přijímat své okolí s vědomím, že koná, jak nejlépe dokáže.
Petra Keprtoválektor, mentor, průvodce
U JOBíků pracuji jako vedoucí kanceláře. Jsem ten človíček „za oponou“, který se stará zejména o administrativní a organizační záležitosti aneb „Service Woman“. Zároveň jsem maminka dvou holčiček a pro ně bych si přála právě takové učitele, přístup a celkové pojetí školství, o jaké se JOBíci snaží a šíří do světa, kde žáček je na prvním místě.
Petra Koldinskávedoucí kanceláře
Působila jsem na základní škole jako učitelka anglického a španělského jazyka a občanské výchovy. Zapojila jsem se mj. do projektu Univerzity HK a JOBu – Učit (se) spolu cíleného na podporu budoucích učitelů a projektu Growth Mindset zaměřeného na podporu růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení. Aktuálně působím v JOBu jako lektor, mentor a člen obsahového týmu, dále na Univerzitě Hradec Králové, kde se podílím na přípravě reflektivních seminářů pro studenty absolvující poslední ročníky učitelského studia. V MAP Jaroměřsko podporuji vyučující cizích jazyků. Ve vzdělávání považuji za důležité udržet se žáky rovnocenný vztah a vést je k odpovědnosti za vlastní jednání a učení.
Lucie Kotrčoválektor a mentor
Ve svém životě se snažím dělat věci, které mi dávají smysl, baví mě a posouvají vpřed. Věřím, že každý by měl dostat příležitost, aby mohl růst na své maximum. Mám ráda, všechny ty úspěchy, AHA momenty a pokroky, u kterých mohu být jako učitelka, vedoucí ve skautu, průvodce, lektor, mentor nebo jako maminka. A když už mi docházejí síly dobíjím baterky s tužkou a papírem v ruce nebo s partou kamarádů v přírodě.
Marie Snopkoválektor a mentor
Jsem učitelka na základní škole a baví mě hledat nové cesty v oblasti vzdělávání. Zajímám se o přírodu, zdravý životní styl a jógu. Chci, aby moje výuka mířila za hodnotnými cíli, vzbudila u žáků zájem o učení a podporovala partnerské vztahy ve třídě. A právě JOB mě v mé snaze velmi podpořil a pomohl mi proklestit ještě neprobádané cestičky. Přála bych si, aby se stejné podpory dostalo všem učitelům. Věřím, že k tomu mohou přispět články na blogu, kurzy JOBu i mentoring.
Nina SuchomelováPR a marketing, lektor
Aktuálně vyučuji francouzský jazyk a vedu divadelní ateliér na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Mám vystudované také základy společenských věd, které jsem dříve učila ve francouzštině při Evropské sekci na našem gymnáziu. Již několik let jsem fakultní učitelkou pro Pedagogickou fakultu UHK, kde jsem se v projektu „Otevíráme dveře reflektovaným praxím“ seznámila s JOBím týmem, který mě přivedl na cestu mentoringu a lektoringu. Ráda objevuji nové věci, a proto jsou pro mě nové výzvy vždy lákavou příležitostí seberozvoje a neskutečnou inspirací. Volný čas ráda trávím s rodinou a přáteli, cestováním a sněním.
Petra Zemanskáspolupráce s partnery, lektor a mentor
Věnuji se vzdělávání dětí a dospělých více než 15 let. Na různých stupních škol jsem vyučovala jazyky, především angličtinu, ale i norštinu a literaturu. Mezi mé úkoly patřilo vytváření a implementace studijních plánů a zároveň vzdělávání a vedení týmů učitelů (např. CLIL, projektové vyučování), příprava akreditačního procesu pro mezinárodně uznávaný dvouletý program The International Baccalaureate Diploma Programme. V současné době vyučuji angličtinu na základní škole a rozjíždím projekt Educoach do škol. Pracuji jako mentor na školách, kde podporuji zavádění formativního přístupu, a jako lektor vedu vzdělávací workshopy pro JOB. Zaměřuji se také na metody aktivního učení, prorůstové myšlení a nejnovější poznatky v kognitivní psychologii.
Jana Chráskoválektor, mentor, průvodce
Ve školství pracuji již dvacet pět let. Svou pedagogickou dráhu jsem zahájila na 1. stupni, později si rozšířila vzdělání a učila i na stupni druhém na víceletém gymnáziu. V průběhu těchto let jsem si vyzkoušela různé role, ale nejvíce mi přirostla k srdci role třídní učitelky. V rámci dalšího vzdělávání jsem procházela například Montessori výcvikem, kurzem transakční analýzy s Gilesem Barrowsem nebo koučovacím výcvikem v Systemickém institutu. Od roku 2017 jsem zapojena jako mentor v JOBu a v Učiteli naživo. Mentorské zkušenosti jsem získala např. v projektu Učíme (se) spolu Univerzity Hradec Králové a JOBu, v současnosti působím jako průvodce v projektu Eduzměna. Kromě mentoringu se profesně věnuji koučování a lektorování, zaměřuji se na komunikační techniky a osobnostní rozvoj učitelů, růst jejich sebevědomí v učitelské roli.
Pavlína Seidleroválektor, mentor, průvodce
Baví mě prozkoumávat cesty. Nejen ty do vzdálených končin světa, ale i ty, které vedou v různých situacích ke zvládnutelným řešením. Ráda pitvám procesy na kousky a hledám, co by se dalo udělat jinak a užitečněji. V JOBím týmu spolupracuji jako mentor a lektor v projektu Growth Mindset – podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení a v projektu reflektovaných praxí pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Učit (se) spolu. Mou srdcovou záležitostí jsou český jazyk a hodnocení ve formativní funkci. Vážím si toho, že mohu být někomu partnerem v procesu jeho i svého učení. Mám ráda svou chlapskou rodinu, dlouhé snídaně, dlouhé letní i zimní večery a dlouhé cesty za poznáním v debatách, knížkách a cizích zemích. Věřím, že hledání má smysl.
Kateřina Adamilektor, mentor, průvodce
Jsem ředitelkou školy ARCHA v Petroupimi – školy, která vzdělává děti i na druhém stupni v nevrstevnických třídách a dlouhodobě pracuje s dětmi formativním způsobem za využití metod aktivního učení. V současné době také pracuji jako provázející učitelka organizace Učitel naživo, lektorsky spolupracuji s organizací JOB a VISK. Jako lektorka a mentorka jsem se podílela na tříletém projektu Growth Mindset zaměřeném na podporu růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení. V rámci komunity vzdělavatelů budoucích učitelů pracuji na formálním ukotvení pozice provázejících učitelů do naší legislativy i povědomí učitelské veřejnosti.
Jitka Hřebeckálektor, mentor, průvodce
Jsem člověk, který miluje dobrodružství, pozorování jiných kultur, sdílení zážitků a zkušeností, jak s rodinou na cestách dalekých, tak se žáky a kolegy na každodenních cestách ve škole. Nejvíce mě posouvá vzájemné sdílení dobré praxe s učiteli a lektory, mentory či průvodci v Jobu. Témata, která v praxi stále rozvíjím jsou žákovská spolupráce, plánování efektivní výuky, výběr metod aktivního učení mířících k cíli výuky, a využívání prvků formativního hodnocení. Když je vůle, tak je cesta. Prožívat život s těmi, kteří hledají cestu jak, je pro mě velmi nabíjející.
Kateřina Mikšovskálektor, mentor, průvodce
Co mě baví? Po připuštění toho, že cesta je cíl, jsem si plně uvědomila, proč mě odjakživa tolik baví plánování. V učitelském, rodičovském a partnerském životě je to vlastně to, co mě pohání, a to nejen plánování, ale zároveň i kreativní vymýšlení řešení out of the box. A tak se nikdy nenudím, a ti kolem mě možná také ne. Baví mě pomáhat měnit školu ve prospěch dětí tak, aby se ve škole cítily bezpečně, rozvíjely své talenty a silné stránky. Věřím, že úspěch českého školství je v dobrém týmu lidí, a proto jsem ráda, že mohu jako zástupkyně podporovat své kolegy a kolegyně a inspirovat se od nich. Další velkou neutuchávající inspirací je pět dětí, které mě a mého manžela nepřestávají překvapovat. V JOBu se lektorsky věnuji tématu třídního managementu. Mým velkým snem je napsat oddechovou knihu o české škole se svým synem, z pohledu žáka a učitelky, a poté pěstovat rakytník na biofarmě.
Kateřina Mannoválektor a mentor
Vystudovala učitelství pro 1.stupeň na Pedagogické fakultě UK v Praze a obor dramatická výchova na Divadelní fakultě AMU. Během studia se zaměřila na konstruktivistický styl výuky, a tak se její srdeční záležitostí stala výuka matematiky Hejného metodou, program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, kooperativní učení a formativní hodnocení. Zmíněné profesní kořeny využívala při své desetileté praxi na prvním stupni a dále je propojila o koučovací přístup k dětem, který zkoumala v propojení s formativním hodnocením. Je certifikovanou lektorkou výuky matematiky Hejného metodou, kde se dlouhodobě zabývá vzděláváním a podporou učitelů i studentů učitelství. Nyní ze svých zkušeností čerpá pro svou průvodcovskou, mentorskou roli v Nadačním fondu Eduzměna, kde je zároveň jedním z obsahových garantů Metodického centra pro matematiku.
Sandra Simerskálektor a mentor
Je učitelkou na 1. stupni ZŠ. Jako lektorka se zaměřuje především na semináře týkající se čtenářství a metod aktivního učení. V poslední době se hodně věnuje také individuálnímu mentoringu. Zkušenosti s ním má např. z projektu „Otevíráme dveře novým lektorům a mentorům" a „Otevíráme dveře reflektovaným praxím“ na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Je instruktorkou jógy.
Hana Žežuloválektor a mentor