Třídní management II.

5 výukových dní

Chci svoji výuku i třídní prostředí efektivně spravovat tak, aby měl každý žák možnost využívat naplno učebních příležitostí. Chci situace ze třídy trénovat a zvyšovat svoje porozumění a profesionalitu. 

„Kázeň není cílem, ale výsledkem zdravého klimatu ve třídě. Přejeme si, aby učitelé i žáci dělali ve třídě dobré věci z dobrých důvodů.“

PRO KOHO JE KURZ URČEN 

Pokročilý kurz je určen pro absolventy kurzu Třídní management I. (v rozsahu 40 hodin).  
Kurz je vhodný pro učitele základních a středních škol i pro ty, kteří se chtějí dále rozvíjet v tématech třídního managementu, ovlivňovat a napomáhat tak zefektivňování učení žáků. 
Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu. 

ZÁMĚR KURZU

Záměrem kurzu je:  

 • vytvořit prostor pro ukotvení vlastního pojetí třídního managementu,  
 • systematická práce se strategiemi třídního managementu, jejich záměrný výběr vzhledem k hodnotám, které chceme v kultuře třídy posilovat,
 • nahlédnout do strategií překračující hranice třídy, 
 • trénovat reálné situace ze třídy, učit se na nich realizovat win-win přístup.   

TÉMATA KURZU 

 • Co je a co není třídní management?
  - situační trénink win – win přístupu,
  - jak komunikovat své pojetí s žáky a rodiči aj. 
 • Plynulý chod výuky
  - učební rutiny,
  - získávání žáků pro hodnotné využití učebního času aj. 
 • Prostředí třídy
  - proměna učebního prostoru vůči záměrům,
  - získávání žáků pro zdravá PHH (pravidla, hranice a hodnoty) třídy aj. 
 • Rušivé chování
  - postupy řešení trvajícího nežádoucího chování,
  - intervenční řešení, která zahrnují spolupráci na úrovni školy aj.
 • Akční plán
  - monitorování situací ve třídě,
  - vedení záznamů a jejich analýza,
  - reflexe vlastních postupů a tvorba akčního plánu aj. 

PLNĚNÍ KURZU

K získání osvědčení je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech.  
Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu. 

DALŠÍ INFORMACE

Kurz je součástí komplexního výcviku pedagogických lídrů, je možné jej absolvovat i samostatně.  

Lze hradit z Operačního programu JAK

LEKTOŘI KURZU

Mgr. Barbara Pospíšilová
Mgr. Lucie Kotrčová