Formativní hodnocení II.

- přístup, který pomáhá růst -

Zvyšujeme dopad na vzdělávací výsledky našich žáků a studentů 

Formativní přístup je moje téma, maximalizuji jeho potenciál ve výuce. Chci získat další inspiraci, rozpracovat a sdílet vlastní postupy a získat na ně zpětnou vazbu. 

listopad 2024 − leden 2025
Přihlásit se na kurz >>

„Když máme jasno v tom, co chceme, aby se žáci naučili, a konfrontujeme sami sebe s důkazy,
zdali tomu tak skutečně bylo, otevírá se cesta ke zlepšení a pokoře.” 
H. F. Wood, Responzivní výuka, str. 29 

PRO KOHO JE KURZ URČEN 

Pokročilý formativní kurz je určen pro absolventy kurzu JOBu Formativní hodnocení I. či jiného typu kurzu zaměřeného na formativní hodnocení (v rozsahu min. 40 hodin).  
Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu.

ZÁMĚR KURZU 

Záměrem kurzu je rozvíjet principy formativního přístupu, které pomohou zefektivnit učení žáků i pedagogů. 

TÉMATA KURZU 

PROZKOUMÁVAT příklady z praxe − jak na to šli v jiných třídách. 

PLÁNOVAT větší učební celky, což může vést: 

  • k posilování motivace žáků (žáci rozumí tomu, že každá hodina je malým krokem na cestě k většímu cíli),
  • k zefektivnění práce učitele (neplánuje z hodiny na hodinu, ale má vyjasněný hodnotný dlouhodobější záměr). 

TRÉNOVAT stanovování kritérií úspěchu, která pomohou: 

  • žákům zefektivnit svoje učení (budou mít představu, jak vypadá úspěšně splněný cíl a jaké kroky je dovedou k cíli),
  • učiteli i žákům vyhodnocovat posun v učení,
  • učiteli sbírat užitečné informace o učení žáků,
  • učiteli plánovat další kroky v učení a účinně výuku diferencovat. 

PLNĚNÍ KURZU

K získání osvědčení je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech.  
Součástí kurzu je plnění „domácích tréninků”, ve kterých procvičujeme dovednosti probírané v kurzu. 
Výstupem z kurzu je doložení pokroku na základě příkladů z vlastní praxe např. odučení mini lekce naživo.

DALŠÍ INFORMACE

V kurzu zužitkováváme mj. zkušenosti z tříletého projektu Growth Mindset k zavádění formativního hodnocení do škol (účastnilo se 11 škol z různých krajů).  

Kurz je součástí komplexního výcviku pedagogických lídrů, je možné jej absolvovat i samostatně.  

Lze hradit z Operačního programu JAK

LEKTOŘI KURZU

Mgr. Jana Chrásková
Mgr. Pavlína Seidlerová 
Mgr. Lucie Kotrčová 
Mgr. Jitka Hřebecká 
Mgr. et Mgr. Kateřina Záhubská