Chyba je kámoš

Jsou součástí našich životů a ve školách se s nimi setkáváme denně. Práce s nimi je tedy společná všem učitelům. Rozdílný je však jejich přístup k tomu, jak s nimi zacházet. Řeč je o chybách.

Metodický portál RVP označuje chybu jako „výkon žáka, který se odlišuje od požadovaného cílového výsledku nebo vzorového průběhu řešení učební situace. Je přirozenou součástí procesu učení a je důležitým zdrojem poznání žáka. Pomáhá určit hranice toho, co je správné a co ne, ukazuje postupy, které není dobré v budoucnu opakovat, odhaluje slabá místa žákových kompetencí, poskytuje pravdivý obraz o aktuální dovednostní a znalostní úrovni žáka, může motivovat k vyšším výkonům.“

(web portál RVP, 26.10. 2019)

Ryba Chyba že je kámoš?

Že je chyba nedílnou součástí lidského života, dokazuje množství citátů, ve kterých figuruje v hlavní roli. „Chybami se člověk učí“, „Chybovat je lidské“ nebo novodobější „Chyba je kámoš“ ze známého animovaného filmu. Ze všech uvedených lze vycítit kladný postoj k chybě.

Vnímáte to také? A právě pozitivní přístup se stále více učitelů snaží přenést do práce s chybou ve svých třídách.

Inspirace do hodin

Zajímavou inspiraci nabízí např. paní učitelka Barbora Heřmanová ze ZŠ Mozaika v Rychnově.

„Po napsání písemné práce mi ji žáci odevzdají nebo ji uloží na předem domluvené místo, kde na ně čeká do druhého dne. Většina žáků čas před druhým dnem využívá k vyhledávání, bádání v sešitech, učebnicích, k ověřování si např. pravidel pravopisu, k doplnění potřebného učiva nebo k objasňování si učiva mezi sebou. Někteří zpětně vidí chyby, které jsou schopni si samostatně opravit a provést důkladnější autokontrolu. Následující den si mohou písemnou práci opět vzít a opravit, doplnit, upravit… Teprve poté ji odevzdávají ke kontrole mně.“

Bára pracuje s chybou jako s jedním z nástrojů, který žáky posouvá k úspěchu.

„Jsem průvodcem na cestě jejich vzděláváním. Není tedy mým úkolem je nachytat, ale poskytnout jim co nejvíce možností se učit a zdokonalovat. Domnívám se, že tento způsob práce vede k větší zodpovědnosti žáků za své učení, odbourává stres a učí žáky hlubším myšlenkovým operacím.“

Pokud Vás zajímá, jak pracovat s chybou jako s příležitostí k dalšímu rozvoji, neváhejte se přihlásit na kurz formativního hodnocené „Práce s chybou… jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení“. Bližší informace o něm můžete zjistit zde>>.

Autorka článku: Hana Žežulová

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů