Klub absolventů

aneb provázení k profesi mentora

Chci se profesně věnovat mentoringu jako interní nebo externí mentor.

Připrauvujeme

PRO KOHO JE KLUB URČEN

Klub je určen absolventům pokročilých mentorských kurzů, kteří chtějí nadále rozvíjet mentorské dovednosti, získávat mentorské zkušenosti a podniknout první praktické kroky ke své mentorské praxi. 

ZÁMĚR KLUBU

Záměrem klubu je poskytnout bezpečný prostor pro zpevňování a rozvoj mentorských dovedností: 

  • na tréninkových situacích postupně zvyšovat profesní jistotu a sebevědomí 
  •  reflektovat svoji mentorskou praxi s kolegy i lektory; 
  • získat prostor a podněty pro utváření vlastního mentorského sebepojetí, zvědomování mentorských silných stránek, vlastního mentorského stylu; 
  • podporu při vstupu do profese mentora - konkrétní možnosti, jak zahájit mentorskou praxi 

Nad rámec setkání je možné: 

  • využít peer dobrovolných setkání; 
  • využít další rozvojové příležitosti (např. studium zdrojů aj.); 
  • nahlédnout do práce mentorů/průvodců v terénu. 

DALŠÍ INFORMACE

Absolventi získají potvrzení o absolvování jako další podklad k doložení profesní způsobilosti např. pro realizaci mentoringu v šablonách. K získání je potřeba minimálně 80% účast. 

LEKTOŘI KLUBU

Mgr. Kateřina Adami
Mgr. Barbara Pospíšilová
Mgr. Zdeněk Dlabola
Mgr. Pavlína Seidlerová
Mgr. Jana Chrásková
Mgr. Anna Pohanková

Zajímá vás více?

Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz.