Otevíráme dveře kolegiální podpoře

Seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin

Seminář je určen ideálně pro dvojice nebo menší skupinky kolegů ze sborovny, které se budou v následujícím školním roce podporovat.

Seminář je akreditovaný. Pro získání osvědčení je potřeba minimálně 80% účast.

Lektorky: Kateřina Záhubská, Kateřina Mikšovská, Dagmar Budrová

Cena semináře: 2 200 Kč (cena semináře zahrnuje tištěné materiály, oběd, kávu a občerstvení během přestávek)
Seminář je možné hradit z Operačního programu JAK.

Cíle semináře: 

  • představíme si různé podoby kolegiální podpory, jejich principy, výhody a přínosy, nároky a výzvy;
  • na konkrétních příkladech získáme inspiraci, jak zvyšovat efektivitu kolegiální spolupráce, společného učení;
  • najdeme první nebo následné kroky pro rozvoj kolegiální podpory v naší škole.

Na kurzu budeme hledat odpovědi například na tyto otázky: 

  • Jakou podobu může mít kolegiální podpora?

  • Jak si můžeme být s kolegy navzájem užiteční?

  • Co je důležité si spolu domluvit, než se do spolupráce pustíme?

  • Jak si bezpečně říct, co se nám ve výuce kolegy (ne)líbilo nebo o čem máme pochybnosti?

  • Jak z kolegiální podpory vytěžíme maximum pro náš profesní rozvoj a učení žáků

V případě zájmu celé sborovny nebo větší skupiny ze školy je možné objednat seminář přímo k vám. Možná je i varianta pro mix skupin z různých škol z regionu (města).

Pokud máte o realizaci semináře zájem ve své sborovně nebo týmu, kontaktujte prosím Radku Havelkovou, r.havelkova@jobvzdelavani.cz, tel.: 601 104 044

Zajímá vás téma kolegiální podpory?

JOB nabízí pětidenní kurz, který rozvíjí spolupráci dvou učitelů (peer to peer) jako základního kamene všech dalších forem kolegiální podpory.