Průvodci

Působil v základním školství jako učitel a ředitel. V současné době pracuje jako lektor, mentor a průvodce škol v JOB – spolek pro inovace a jako průvodce programu Ředitel naživo. Dlouhodobě se věnuje tématům zavádění inovací do vzdělávání (metody aktivního učení, čtenářství a tvůrčí psaní, formativní hodnocení, plánování výuky, projektové vyučování, reflexe pedagogické práce, podpora celých pedagogických týmů a jejich rozvoj).
Zdeněk Dlabolaředitel Sekce vzdělávání ve školství, jednatel JOB – spolek pro inovace, lektor a mentor
Působila na gymnáziu i na obou stupních základní školy jako učitelka, zástupkyně ředitele a interní mentorka školy. Více než 20 let se zabývá konstruktivistickým pojetím výuky (nejen matematiky). Podílela se na ověřování a tvorbě učebnic Matematiky Hejného metodou pro 2. stupeň ZŠ. Od roku 2017 se věnuje formativnímu přístupu, zejména tvorbě a aktualizaci map učebního pokroku, formulaci dílčích cílů očekávaných výstupů ŠVP, kriteriálnímu hodnocení a tvorbě gradovaných úloh. Věnuje se metodě FIE a dynamickému vyšetření učebního potenciálu dětí (LPAD). Je členem interního týmu a týmu expertů-obsahových lídrů JOBu, kde také působí jako lektorka, mentorka a průvodkyně škol. V Eduzměně na Kutnohorsku je v roli průvodkyně škol a podílí se na obsahové náplni Metodického centra pro rozvoj moderních didaktických forem.
Kateřina Záhubskávedoucí centra podpory, lektor, mentor, průvodce
Jana Policaroválektor a mentor
Jitka Kmentová
Je mentorkou, lektorkou a koordinátorkou dílčích projektů v JOBu. Po patnácti letech ve firemních komunikacích vyměnila korporace za školní třídu a dalších deset let jako učitelka s malými i velkými dětmi na obou stupních základní školy a později i v domácím vzdělávání hledala smysl jejich učení. V projektu reflektovaných praxí studentů Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Učit (se) spolu podporovala tandemy studentů a fakultních učitelů. Spolupracovala jako mentor a lektor s učiteli zapojenými v tříletém projektu Growth Mindset (podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení) a působí jako průvodce škol v projektu Eduzměna na Kutnohorsku.
Kateřina Adamilektor, mentor, průvodce
Ve školství pracuje již dvacet pět let. V průběhu těchto let si vyzkoušela různé role, ale nejvíce jí přirostla k srdci role třídní učitelky. Od roku 2017 je zapojena jako mentor v JOBu a v Učiteli naživo. Jako lektor a mentor se věnuje tématu formativního přístupu ve výuce.
Pavlína Seidleroválektor, mentor, průvodce
Petra Keprtová
Vystudovala učitelství pro první stupeň a v současnosti učí cizí jazyky. V hodinách se zaměřuje na metody aktivního učení, vzájemné žákovské učení a hledání vzdělávacích strategií. V Jobu pracuje jako lektor, mentor a průvodce pro školy. Nejraději sdílí zkušenosti a debatuje s učiteli, kteří mají chuť zdokonalovat své učitelské řemeslo v oblasti metodiky a třídního managementu a formativního přístupu. Miluje pozorování jiných kultur, cestování, sdílení zážitků a zkušeností. „Moje krédo je: Když je vůle, tak je cesta. Prožívat život s těmi, kteří chtějí poznávat, mě nabíjí.“
Kateřina Mikšovskálektor, mentor, průvodce
Vzdělávání dětí a dospělých se věnuje více než 19 let. Na různých stupních škol vyučovala jazyky, především angličtinu, ale i norštinu a literaturu. Mezi její úkoly patřilo vytváření a implementace studijních plánů a zároveň vzdělávání a vedení týmů učitelů (např. CLIL, projektové vyučování), příprava akreditačního procesu pro mezinárodní program The International Baccalaureate Diploma Programme. V současné době pracuje jako mentor a průvodce na školách, kde podporuje zavádění formativního přístupu, a jako lektor vede vzdělávací kurzy pro organizaci JOB. Zaměřuje se také na metody aktivního učení, prorůstové myšlení a nejnovější poznatky v kognitivní psychologii.
Jana Chráskoválektor, mentor, průvodce
Lukáš Policarlektor a mentor
Pracuje ve JOBu – spolku pro inovace ve vzdělávání jako lektorka a mentorka a současně vyučuje na katedře pedagogiky a psychologie na UHK. Má třináctiletou pedagogickou praxi jako učitelka prvního a druhého stupně. Dále tři roky působila jako učitelka pedagogiky, psychologie a vedla odborné praxe na střední pedagogické škole. Všechny roky byla zároveň třídní učitelkou. Čtvrtým rokem studuje doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na oblast třídního managementu. Je maminkou čtyř dětí.
Barbara Pospíšiloválektor a mentor
Kamila Zemanová
Aktuálně vyučuji francouzský jazyk a vedu divadelní ateliér na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Mám vystudované také základy společenských věd, které jsem dříve učila ve francouzštině při Evropské sekci na našem gymnáziu. Již několik let jsem fakultní učitelkou pro Pedagogickou fakultu UHK, kde jsem se v projektu „Otevíráme dveře reflektovaným praxím“ seznámila s JOBím týmem, který mě přivedl na cestu mentoringu a lektoringu. Ráda objevuji nové věci, a proto jsou pro mě nové výzvy vždy lákavou příležitostí seberozvoje a neskutečnou inspirací. Volný čas ráda trávím s rodinou a přáteli, cestováním a sněním.
Petra Zemanskáspolupráce s partnery, lektor a mentor
Zdeňka Juklová
Vystudovala učitelství pro 1.stupeň na Pedagogické fakultě UK v Praze a obor dramatická výchova na Divadelní fakultě AMU. Během studia se zaměřila na konstruktivistický styl výuky, a tak se její srdeční záležitostí stala výuka matematiky Hejného metodou, program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, kooperativní učení a formativní hodnocení. Zmíněné profesní kořeny využívala při své desetileté praxi na prvním stupni a dále je propojila o koučovací přístup k dětem, který zkoumala v propojení s formativním hodnocením. Je certifikovanou lektorkou výuky matematiky Hejného metodou, kde se dlouhodobě zabývá vzděláváním a podporou učitelů i studentů učitelství. Nyní ze svých zkušeností čerpá pro svou průvodcovskou, mentorskou roli v Nadačním fondu Eduzměna, kde je zároveň jedním z obsahových garantů Metodického centra pro matematiku.
Sandra Simerskálektor a mentor
Zuzana Kročáková