Jaro, léto, podzim, zima, reflexe je vždycky prima 

Fotografie překrásných bobulek zmraženého lesního ovoce je první, co mi vyvstane před očima, když se řekne REFLEXE. Mám s tím spojené, že v této části učení si máme vybrat ty nejkrásnější plody našeho učebního snažení a zamrazit si je k dalšímu využití. Ochránit je před možnou rychlou zkázou. 

V současné době možností a technologií jsme obklopeni mnoha rozmanitými podněty, jdeme od jedné věci k druhé a často jich děláme i několik naráz, těkáme. V takových podmínkách je zastavení po učení a chvilka uvědomění skutečně k nezaplacení. Reflexe má sloužit především těm, kdo se učili. Pomůže jim tak nahlédnout na učení z jiné perspektivy a mohli si jej uzavřít, případně nově otevřít. Učiteli pak přináší střípky k vlastní reflexi procesu výuky.  

V naší JOBí pedagogické kuchyni nás vymýšlení reflektivních metod hodně baví. I letos jsme tedy připravili sadu nových reflektivních minutovek, které je možné využít k reflexi nejen vyučovací hodiny, ale jakéhokoli učebního celku či období. 

Minutovky II. jsou opět jako Minutovky I. ke stažení ve dvou variantách, jako prezentace a v PDF formátu. Tištěnou verzi lze připevnit na tabuli nebo se může hodit při venkovní výuce či reflexi v kruhu na koberci.  

Příklad z praxe 

Osobně nyní v kurzech či seminářích se studenty nejvíce využívám variantu prezentace. Nejprve si rozmyslím, co bude užitečné se žáky vzhledem k cíli výuky reflektovat, a pak už vybírám z hotové sady. Zabere mi to opravdu jen chvilku. Každý seminář si zvolím jednu nebo dvě reflektivní metody a zkopíruji si je na poslední snímek prezentace. Pokud využívám 2 varianty, mohou si studenti vybrat. Někdy doplním kritéria reflexe např. Kolik otázek je potřeba zodpovědět, kolik pojmů apod. 

Pět minut před koncem si studenti pošlou natrhané lístečky papíru a mají chvíli na to, aby zreflektovali proběhlé učení.  Zapsaná reflexe má několik výhod: umožňuje zachycení všech účastníků, je pro mne časově úspornější oproti rozhovoru, a navíc se mohu k lístečkům vrátit později a v klidu si s jejich oporou naplánovat další kroky. Při dostatku času je možné dát žákům prostor si reflexi promyslet samostatně a následně ji sdílet ve dvojici nebo do celé skupiny apod. 

Jak pracovat s Reflektivními minutovkami II.? 

V této sadě najdete 12 reflektivních minutovek uspořádaných dle ročních období. 

Pro každé období jsou využité tyto tři reflektivní metody: tematické otázky, analogie, grafický organizér. V reflexích se objevuje slovo hodina, ale je stejně tak možné je využít k reflexi učebního celku, dne, projektu, výletu, porady aj. 

Tematické otázky míří vždy na různé oblasti z učení např. u potápěče z letní sady najdeme otázky: 

  • Co nového jsem dnes viděl/slyšel/objevil?  
  • V čem už jsem jak ryba ve vodě?  
  • Co jsem skoro držel, ale neudržel?  
  • Co mne stahovalo ke dnu?  
  • Který „záběr z dnešního natáčení“ bych si rád znovu přehrál

První míří na nové přírůstky po učení, druhá na pocit dosažení dostatečné znalosti, třetí otázka míří na pojmenování věcí, které ještě nejsou zcela upevněny a hrozí, že budou zapomenuty, čtvrtá na překážky v učení a pátá na konkrétní chvíli, kterou považuje žák za něčím výjimečnou. U tematických otázek není nutné, aby žáci odpovídali na vše. Už samotné čtení podporuje přemýšlení nad těmito tématy. K zapsání si žáci mohou vybrat pouze dvě nebo 3 otázky. Také samotný výběr otázek je sdělením pro učitele. 

Analogie jsou reflektivní metodou, která je z hlediska ověření učebních cílů nejméně přesná, zato přináší největší prostor pro kreativitu. Navíc může přinést celé skupině radost ze společného vymýšlení, nápadů i úhlů pohledu, které se díky ní otevřou. Uvedu na příkladu analogie z této sady: Kdyby dnešní hodina byla dopravním prostředkem, byla by…, protože…. Žáci ji mohou využít k vyjádření tempa hodiny, např. Byl by to šinkansen, protože jsem se ani nestačil kouknout z okna a už zvonilo. Nebo k popsání vložené námahy, např. Bylo by to staré kolo, co má jedno kolo větší než druhé, protože mám pocit, že jsem se nadřela, ale nikam jsem moc nedojela. Stejně tak se zde může objevit mnoho dalších témat jako míra spolupráce, dojezd do cílové stanice, nové zkušenosti aj. Pokud vám jde o zjištění něčeho konkrétního, můžete při opakovaném použití analogie žákům zadání zúžit, např. Dnes si naše reflektivní kukátko zaměříme na…  

Grafické organizéry mají za úkol strukturovat přemýšlení. Ty naše se zaměřují na rozdílné oblasti. Recept na dnešní hodinu přináší směs učebních témat a učebního klimatu. Motýlí kukla je určena pro popsání procesu učení. Zmrzlina a pavučina míří na ověření učebních cílů výuky.  

Ať vám nová sada reflektivních minutovek přinese radost do společného (i ze společného) učení. 

Autorka článku:
Barbara Pospíšilová, lektorka kurzů Třídní management

Tagy:
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů