Přání nejen novoroční aneb 3 tipy a dárek

Veselé Vánoce a šťastný nový rok! Je to roky prověřené a stále pevně kralující přání, které si všichni vzájemně přejeme. Kdybychom si nyní dali za úkol spočítat, kolikrát jsme toto přání v posledních týdnech sami přáli či nám bylo přáno, možná bychom se ani nedopočítali.

Kdybychom chtěli letos s novým rokem povystoupit z této tradice a zkusit něco nového, možná konkrétnějšího, mířícího více k tomu, komu chceme přát, máme pro vás pár tipů. Na následujících řádcích spolu prozkoumáme, jak do školy přinést příležitosti pracovat na přáních, která říkají něco více, než jen opakují naučené fráze.

Ale pamatujte, co (si) přejeme, to se může opravdu splnit :).

Tip č. 1: Slohový útvar PŘÁNÍ (nejen) do školy

„Přeji vám, aby se s každým svítáním rodila i vaše budoucnost. Aby se vytvářela z vašich dnešních rozhodnutí a nestala se dědičkou vašich chyb.”

„Přeji vám, abyste se těšili na zítřek. A ještě víc vám přeji, abyste se pokaždé dočkali a nebyli zklamáni.”

„Žít a neprožívat. Dívat se a nevidět. Slyšet a nenaslouchat. Mluvit a nesdělovat. Vykonávat a nemyslet. Ať se vám to stává co nejméně.”

(Černík, s. 47, 2009)

Tyto a mnoho dalších neotřelých přání jsem před pár lety našla v knize Michala Černíka Kniha lidských přání ve chvíli, kdy jsem se chystala se šesťáky přání trochu potrénovat v rámci slohu.

Šla jsem na to velmi jednoduše, zvětšila jsem a nakopírovala vybrané stránky z této knihy. Kopie jsem rozstříhala na jednotlivá přání a ta jsem rozvěsila na okna, rozložila na parapety, připnula na dveře a nástěnky kolem dokola třídy. Pak jsme si pustili hudbu a korzovali jsme po třídě jako po pomyslné galerii a očima pročítali přání.

Děti si pak vybraly tři, která je něčím zaujala, potkaly se a diskutovaly o nich ve dvojicích. To proběhlo celkem dvakrát. Poté si šly do sešitu slohu napsat tři přání, která je inspirovala. Mohla to být přání, která si původně v galerii našly, či přání, která je zaujala při rozhovoru se spolužákem. Více o metodě Galerie zjistíte na blížícím se Metodickém kurzu.

Pak jsme již trénovali využití inspirace. Nejprve si děti zkoušely formulovat přání pro člověka, kterého si náhodně vylosovaly (mám na sloh k dispozici obrázky lidí – postav – vystříhané z časopisů a nalepené na barevných čtvrtkách). Pro vylosovanou postavu si každý žák vybral jednu příležitost, k níž jí chce něco přát (výročí svatby, narozeniny, ukončení studia aj.). Tyto první pokusy jsme si prezentovali vždy s fotografií a sepsali si na tabuli všechny možné příležitosti, při kterých si navzájem vyměňujeme přání.

Na závěr si každý vybral jednoho konkrétního člověka ze svého okolí a jednu příležitost a vymyslel již konkrétní přání, které měl za úkol také vyvolenému doručit.

Na další hodině slohu jsme sdíleli reakce na tyto naše slohové počiny.

Zdroj: ČERNÍK, Michal. Kniha lidských přání. 2. vyd. Ilustroval Josef VELČOVSKÝ. Praha: Balt-East, 2009. ISBN 978-80-87283-16-5.

Tip č. 2: Splněná přání aneb VÝZVA pro mne i pro sborovnu

Aby nezůstalo pouze u přání, připravili jsme pro vás na letošní rok seznam věcí, které vám ze srdce přejeme, aby se buď nadále dařily, pokud se již daří, nebo se nově dařit začaly.

Připravili jsme je pro vás do formy osobní záložky do diáře a zároveň zde máte prostor pro vepisování vlastních přání. Náš seznam berte prosím jako odrazový můstek, se kterým volně nakládejte tak, aby vám to přinášelo radost a užitek (viz návod uvnitř záložky). Využít se dá i v novém roce 2021 :-).

Dále přikládáme variantu NÁSTĚNKA, kterou doporučujeme k vyvěšení do kabinetu či sborovny. Kéž se vám jako týmu podaří přeprat alespoň pár z uvedených nebo vlastních výzev.

Tip č. 3: Nechme si přát nebo trénujme PŘÁNÍ v angličtině

Pokud jste zastánci rčení, že co řekne jedna píseň, nevyjádří tisíc jiných slov, nebo pokud chcete téma přání oprášit v hodinách angličtiny či hudební výchovy, může se hodit píseň Jasona Mraze Have It All.

Přeji sobě a přeji také vám, abychom tolik tance a radosti viděli i právě v těch školách, ve kterých nyní učíme. Je to i na nás, neb jak jsem přáli v našem PF – Radostná škola začíná u radostného učitele…

„Ať vaše nohy mají vždycky kam jít, vaše ruce mají vždycky co na práci, vaše tělo má vždycky kam pokojně ulehnout, vaše srdce má vždycky co milovat a vaše hlava má vždycky o čem přemýšlet a snít. A vy ať nejste tím jediným, koho máte.”

(Černík, s. 80, 2009)

Autorka článku: Barbara Pospíšilová

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů