Slyšet, vyslyšet, naslouchat aneb jak skoncovat s alkoholem :-)

Nedávno mi někdo vyprávěl historku o knězi, který se snažil přesvědčit svého farníka Johna, aby přestal pít.
Vzal sklenici alkoholu, čistého alkoholu, a pak vzal brouka nebo červa a hodil ho do té sklenice. Ten se chudák chvíli svíjel a pak pošel.
Načež se kněz ptá toho farníka: „Pochopil jsi, co ti chci sdělit, Johne?
A John říká: „Ano otče, pochopil. Když mám v žaludku nějakého červa, musím se napít alkoholu.“
Tak pochopil to sdělení.

Citace z knihy: DE MELLO, Anthony. Čirá radost. Praha: Portál, 2012. Strana 9-10. ISBN 978-80-262-0158-8.

Umění skutečně slyšet, co říká druhý člověk, rozvíjíme po celý svůj život.

Jak nejen slyšet slova, ale i porozumět smyslu řečeného? Jak účinněji naslouchat? Jak podporovat druhého v přemýšlení a formulaci jeho sdělení?

Hlasité formulování vlastních myšlenek, záměrů a cílů je jedním z prostředků k hledání a ujasnění vlastní profesní i životní cesty.

Láká vás také proniknout hlouběji do lidské komunikace?

Pojďte s námi trénovat tyto dovednosti do mentorského kurzu.

Trénujeme nejen aktivní naslouchání, ale mnoho dalších komunikačních strategií, které nám mohou být užitečné, pokud chceme vidět druhé růst v jejich profesním i osobním životě.

Na závěr minulého kurzu psali účastníci reflektivní dopisy.

Pokud jste dlouho nedostali dopis, vybrali jsme pro Vás jeden adresovaný právě Vám, budoucím zájemcům o rozvíjení mentorských dovedností :-).

Autorka článku: Barbara Pospíšilová

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů