Kouzelný první týden školy

Jak nejlépe využít kouzlo prvních hodin a dnů v řízení třídy aneb když se září zeptá, jak se učitel připravil na začátek školního roku.

Magic first week

Vložení energie do nastartování školního roku tím, že si učitel připraví plán svých očekávání vůči žákově chování a učení, je jednoznačně dobrou volbou. Žáci, které učitelé před sebou po prázdninách vidí, jsou v prvních hodinách a dnech nejistí a přirozeně nastavení přijmout pravidla. Je tedy výhodné jim vytyčit hrací pole a naučit „pravidla hry“.

Jak to udělat? Nastavme si mysl na učení žáků – jakým chceme být učitelem, jaké hodnoty vyznáváme? Podstatné je, aby učitel byl pro žáky předvídatelný, konzistentní a působil „zdravě“ sebevědomě – jsou to signály, že to myslí vážně. Právě k tomu učiteli pomůže si sepsat plán – samozřejmě jako šéfkuchař nebudete časem recept potřebovat, ale jako kuchař zatím ano.

Jak na to konkrétně?

  • Uspořádejte si svá očekávání v různých situacích.
  • Vyberte/stanovte postupy.
  • Naplánujte pozitivní oceňování.
  • Stanovte si logické následky ideálně v rámci školního systému pro případy, že žáci pravidla nebudou dodržovat.
  • Zamyslete se nad strategiemi pro rušivé a nespolupracující žáky (viz např. 2 x 10).

Co dále může být v plánu?

Je dobré se zabývat uspořádáním a vybavením učebny a prostorů, které budete používat. Vhodně organizovaná učebna může být pro třídní management velkým pomocníkem. Přemýšlejme o místech, kde žáci odevzdávají úkoly, kde mají portfolia, náhradní psací potřeby a papíry, zvažme, jaké informace mohou viset na nástěnkách a ušetří nám čas při znovu vysvětlování/odkazování, a v neposlední řadě – jak budete řešit zasedací pořádek?

TIP: přijďte cca 2 týdny před začátkem školního roku do třídy, kde budete učit, a vyfoťte si ji. Poté několik dní přemýšlejte, jak třídu pro své vyučování potřebujete fyzicky nastavit, jaké činnosti budou žáci ve třídě dělat, jak a kam se budou po třídě pohybovat a dále např. jak budete řešit tzv. přechody, což je čas mezi činnostmi (např. typické jsou vstup do třídy a posazení, změny činností, odcházení ze třídy).

Uvítací dopis

Výborným pomocníkem, jak předat svá očekávání žákům, může být také „uvítací“ dopis, ve kterém je seznámíme s informacemi týkajícími se např. pomůcek, domácích úkolů, hodnocení, absence, kontaktů a dalších, které zajistí předvídatelnost a ukotví žáky v našem předmětu. V úvodní hodině dopis se žáky projděte, zodpovězte případné dotazy a požádejte je, aby si tento list nalepili do sešitu nebo vložili do portfolia. Dopis mohou žáci podepsat a pokud by vám přišlo důležité, aby byli prokazatelně informováni i zákonní zástupci, mohou ho podepsat také.

První ve třídě

V září při první hodině se učiteli vyplatí přijít do třídy dříve než žáci. Pro navázání vztahu je milé, když učitel každého žáka při vstupu do třídy pozdraví, přivítá a prohodí s ním pár slov. Na prvním stupni se z toho může stát rituál před každou ranní hodinou a na druhém stupni např. před hodinou „třídnickou“. Budování vztahu s žáky je jedním ze základních kamenů úspěchu pro učení žáků.

Více můžeme společně objevovat na letní škole třídního managementu. 😊

Autorkou článku je Kateřina Mannová,
lektorka kurzu Třídní management

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů