2 x 10 není jen příklad

2 x 10 není jen příklad a ani třídní management nejsou jen procedury, očekávané chování a následky, ale velkou roli hraje také navazování dobrých vztahů se žáky. Vytváří bezpečné pole pro naše pedagogické působení a může být klíčem k dobře zvládnuté výuce.

Dokonce i jeden žák, který opakovaně vyrušuje, se může stát překážkou radosti z učitelské práce. Rušivé momenty mohou učiteli začít ubírat energii, ten pak ztrácí soustředění na výuku i učební čas. Naopak, když se podaří vztah zdravě nastartovat nebo přenastavit, může to znamenat velkou věc ve výuce.

Tato metoda se zároveň může stát výzvou, protože navázání a budování vztahu se žákem, který má kázeňské problémy, vyžaduje větší úsilí, ale právě tito žáci přijímání často potřebují nejvíc. Aplikace této metody je přínosná pro profesní jistotu učitele i pro žáka, se kterým pracujeme.  

Kdy použít?

Ve třídě se čas od času objeví dívka nebo chlapec (nebo dva, pět ;-), kteří vyrušují mluvením, odmlouváním, vykřikováním, upozorňováním na sebe. Jejich chování je nespolupracující, ale co je obzvlášť nepříjemné, narušuje učení celé třídy.

Je možné, že se v těchto situacích učitel dostane do emocí, reaguje nepromyšleně a celá situace se může zhoršit, ba vyhrotit.  Z dlouhodobého hlediska je to nevýhodné pro obě strany a jednou z možností je vyzkoušet tuto metodu, která spočívá v tom, že dvě minuty denně po dobu dvou týdnů učitel cíleně hovoří s daným žákem – osloví ho, prohodí pár vět, pochválí oblečení, účes, zeptá se na víkend nebo jak se má.  Jde o konverzaci, která nesouvisí s výukou a chováním. Může si s ním povídat o tom, o čem sám chce, na co přirozeně vyplyne – jídlo, filmy, hudba, … Cílem není lichotit, ale jednoduše vyjádřit, že žáka učitel vidí a zajímá se o něj.

Je to příliš náročné na váš čas?

Pak je možné tuto strategii nahradit „intervencí v jedné větě“, která pochází z konceptu Love and Logic.

Učitel si vytvoří seznam vět o žákovi, které začínají „Všiml jsem si, že…“ a ve vhodné situaci větu použije ideálně 4–5x týdně po dobu jednoho až dvou týdnů nebo 2x týdně po dobu tří týdnů. Lze např. říci „Všiml/a jsem si, že ráda kreslíš. Všiml/a jsem si, že hraješ fotbal.“ Není vhodné přidávat na závěr věty „…a to je skvělé!“ To je celé. Konverzace nijak nemusí pokračovat. Cílem je dát na vědomí, že žáka vnímáme.

Pokud učíte na střední nebo vysoké škole, je možné redukovat strategii na vyslovení jména studenta v každé výukové hodině 10x za sebou, a to vždy v pozitivním kontextu, který může, ale nemusí souviset s výukou, nejedná se tu o přímé oslovení žáka, např.: „Práce ve skupině s Petrou je již hotová… Můžeš dojít za Markétou a požádat ji o…“.

Neděláte to již?  

Učitele může napadnout čas od času mluvit s žákem, který nespolupracuje, o jiných tématech než o škole a zkusit tak navázat vztah potřebný pro společné učení. Pokud takto ale jednáme intuitivně, možná to uděláme dvakrát, třikrát, pětkrát. Výzkumy však potvrdily, že je důležité vytrvat minimálně 10x. Byla by škoda tuto funkční strategii vzdát těsně před cílem.

Pro monitoring frekvence může učitelům pomoci i záznamový arch, který zároveň může být využit i pro sběr dat a vyhodnocení, zda metoda byla úspěšná.

Investice, která se vyplatí!

Vyzkoušení strategie vyžaduje od učitelů čas. Představte si ale, kolik času může učitel ušetřit tím, že se předejde rušivému chování a následným intervencím.

Výzkumy přinášejí důkaz o zlepšení vztahu se žákem po deseti dnech v 60 % případů. Výzkum Raymonda Wlodkowski ukázal zlepšení chování žáka o 85 % a zároveň zlepšení chování u ostatních žáků. Tak proč to nezkusit! Stačí vybrat si jednoho žáka a lze začít hned. Je to investice, ale taková, která se vyplatí, a to nejen pro žáka a jeho učení a jeho spolužáky, ale i pro profesní jistotu učitele.

Pokud se chcete do metody rovnou pustit, doporučujeme využít záznamové archy ke stažení.

Máte chuť prozkoumat další strategie třídního managementu?

Autorka článku a lektorka kurzu Třídní management Kateřina Mannová


Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů